Občina Brežice je podpisala pogodbo z Direkcijo Repubike Slovenije za infrastrukturo in izbranim izvajalcem, podjetjem CGP, za rekonstrukcijo državne ceste Brežice–Dobova. Naložba je vredna skoraj 4,7 milijona evrov, pri čemer bo veliko večino denarja zagotovila direkcija. Hkrati je občina z izvajalcem podpisala tudi 2,1 milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo kolesarske steze v dolžini 4,6 kilometra od krožišča v brežiškem naselju Trnje do podvoza v Dobovi in bo v večjem delu potekala ločeno od ceste.

Celotna naložba, vredna skoraj sedem milijonov evrov, poleg same gradnje zajema tudi stroške nadzora, projektne dokumentacije, arheoloških raziskav, pridobitev zemljišč. Direkcija zagotavlja dobrih 65 odstotkov potrebnih sredstev, preostalo pa občina, ki ji je za gradnjo kolesarske steze uspelo pridobiti tudi evropska sredstva.

V prvi fazi, ki naj bi se pričela v septembru in zaključila do konca junija 2022, bo zgrajena kolesarska povezava in obnovljeni deli ceste, kjer kolesarska steza poteka po vozišču, denimo na Mostecu in v Dobovi. Uredili bodo tudi avtobusna postajališča. V drugi fazi, ki naj bi jo zaključili do konca junija 2024, bodo obnovili še preostale dele ceste, ki se lahko izvajajo samostojno in ne posegajo v kolesarsko povezavo.

Kot je povedal Molan, pogovori med občino in direkcijo o tej naložbi potekajo že od leta 2015, ko se je zaradi begunske krize na tej cesti, ki poteka do mejnega prehoda Rigonce, močno povečal promet in posledično tudi obremenitev vozišča. Leta 2017 je občina podpisala dogovor za razvoj regij, v okviru katerega je to kolesarsko stezo umestila med regionalne razvojne projekte, na podlagi dogovora iz leta 2020 pa celoten projekt sofinancirata občina in DRSI. »Na dolgi rok bo naložba prinesla predvsem bistveno izboljšano prometno varnost na tej državni cesti,« je dejal Molan. ds