Volitve novega vodstva so bile 24. 6. 2015. Takrat je bila vodstvu in organom podana razrešnica in za predsednika ZDUS je bil izvoljen Anton Donko, za podpredsednika pa Vera Pečnik in jaz. Na volilnem zboru 15. 12. 2016 sem bil izvoljen za predsednika za preostali mandat 2015–2019 ter na volilnem zboru 20. 6. 2019 tudi za mandat 2019–2023. Ko sem prevzel vodenje ZDUS, smo potrebovali veliko časa in precej zagonske energije, da smo ZDUS utirili v pravo smer. Ker peremo umazano perilo s prenizko temperaturo (prek medijev), naj pripomnim, da sem v juniju 2016 kot novoizvoljeni predsednik začel nemudoma urejati pomembne zadeve, ki jih je prejšnje vodstvo – milo rečeno – pometalo pod preprogo. Naj navedem le najpomembnejše:

– Postopna blažitev nepopravljive škode za upokojence, ker od leta 2010 do 2015 ni bilo ne rednih ne izrednih usklajevanj pokojnin. Škoda, ki je nastala pri izplačilih pokojnin, je bila 8,6 odstotka in še danes je 3,5 odstotka dolga do upokojencev, predlog za izplačilo pa je že v državnem zboru RS.

– Korak za korakom smo dvigovali sredstva za letni dodatek, ki je bil v preteklosti izplačan le najnujnejšim upravičencem (tistim z najnižjimi pokojninami.) Žal po ZiPRS in ne po sistemskem zakonu 95. člena ZPIZ-2.

– Zveza se je pod vodstvom prvopodpisane pri sprejemu zakona ZPIZ-2, ki je začel veljati 1. 1. 2013, zavila v molk in ekonomsko-socialni položaj upokojencev se je še bolj zamajal, da o nepopravljivi škodi ob sprejemu ZPIZ-1 sploh ne izgubljam besed. Pa smo popravili tudi to! ZDUS je bil pobudnik, da se pokojnina za 40-letno delo brez dokupa dvigne s 442 na 550 evrov, a uspelo nam je »iztržiti« zgolj dvig na 500 evrov. Danes to pomeni 620 evrov, kar je seveda še vedno sramotno nizko. ZDUS je decembra 2017 predlagal postopni dvig odmernega odstotka s 57,25 na 63,5, kar je vlada kasneje tudi sprejela.

Nekdanja predsednica pozablja, da je zaradi plačilne nesposobnosti zveze prenesla precejšen del finančnih obveznosti ZDUS na naslednje leto, zato je bilo potrebnega veliko truda za ponovno vzpostavitev finančnega reda in likvidnosti. Za tekoče potrebe ZDUS si je kar brez pogodb zadolževala denar pri Vzajemnem posmrtninskem skladu, ki pa je denar fizičnih oseb! Primorani smo bili podpisati posojilne pogodbe za petletno obdobje (VPS – ZDUS) v višini 97.391,22 evra, zadnji obrok pa bomo odplačali čez štiri mesece, točneje 28. 12. 2021.

Očitajo mi, podpisniki namreč, da sodelujem(o) s politiko. Ja, sodelujem! Tako sodelovanje je potrebno, in to z vsako vlado in vsakokratnim sklicem državnega zbora, ki pride na oblast. ZDUS za uresničitev svojih dejavnosti potrebuje na letni ravni okoli milijon evrov in zgolj s članarino 0,50 evra na leto in donatorskimi sredstvi je uresničevanje naših programov neizvedljivo.

Navedel sem zgolj nekaj ovelih cvetk iz poslovanja zveze iz časa, ko je bila večina podpisnikov na vidnih položajih organov ZDUS. Če bi sam zagrešil zgolj eno od navedenih traparij, podpisniki ne bi zahtevali zgolj mojega odstopa, ampak javni linč, za vsak primer pa najbrž še sežig na grmadi.

Janez Sušnik, predsednik ZDUS