Kar zgodbo uvršča v omenjeno rubriko, je, da se Quentin Tarantino izrečenih besed še dandanes, vsaj v veliki meri, drži! »Starši se morajo zavedati, da enostavno morajo biti posledice tudi za besede, ki jih izrečejo otroku,« je povedal Tarantino, ki pa je vendarle priznal, da ni imel srca, da mami ne bi pomagal, ko je imela velike težave z davčno upravo in ji je grozilo, da bo ostala brez vsega. »Takrat sem ji priskočil na pomoč, a to je bilo vse. Nobene hiše ji nisem kupil. In nobenega cadillaca.«

Pripravila Matjaž Terzič in Vesna Levičnik