Izbor zaposlovalca leta temelji na raziskavi, ki je po številu vključenih najbolj reprezentativna raziskava rasti in razvoja zaposlenih v Sloveniji. V 14 letih je bilo izpolnjenih več kot 93.000 anketnih vprašalnikov, v raziskavi pa je doslej sodelovalo 409 različnih podjetij. Projekt podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj in akademskega sveta, podjetja pa sodelujejo na tri različne načine:

1. Izbor najboljših zaposlovalcev leta

Izbor prepoznava in promovira najboljše zaposlovalce na podlagi enostavnega, preverjenega in verodostojnega merjenja kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi ter poteka v treh kategorijah:

• mala podjetja (od 10 do 50 zaposlenih),

• srednje velika podjetja (od 51 do 250 zaposlenih),

• velika podjetja (nad 250 zaposlenih).

Seznam najboljših zaposlovalcev postaja referenčna točka za talentirane in ambiciozne iskalce nove zaposlitve. Biti med najboljšimi je pomembno zaradi zaposlenih. Objava podjetja na seznamu najboljših zaposlovalcev Slovenije zagotavlja veliko zanimanje zaposlenih, poslovne in širše slovenske javnosti. Uvrstitev na lestvico najboljših zaposlovalcev in priznanje zaposlovalec leta vplivata na rast ugleda, povečujeta prepoznavnost in se odražata v vrednosti podjetja

2. Natečaj za priznanje SPP: Z leti še vedno ZAvzeti

Gre za priznanje zaposlovalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, poznajo njihov potencial ter cenijo njihove izkušnje, znanje in delavnost. Za priznanje se lahko potegujejo podjetja, ki izvajajo ukrepe za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, uravnoteženo skrbijo za njihovo osebno rast in razvoj, jim zagotavljajo primerne delovne pogoje ter jim omogočajo, da uresničijo svoje potenciale.

3. Natečaj Zlata praksa

Zlate prakse so projekti, pristopi, zanimivi obrati, ideje, povezovanja, ki pospešujejo rast in razvoj ljudi ter krepijo odnose sodelovanja in zavzetosti. Razpisne kategorije so: (P)ostali smo skupnost zavzetih, Okrepili smo zaupanje in dobili zagon, Spremembe pojemo za zajtrk, Digitalno je pri nas zdaj običajno, Interno komuniciranje na potenco. Cilj razpisa je medijske žaromete usmeriti na organizacije, ki uporabljajo inovativne pristope k rasti in razvoju ljudi ter so s tem zgled in navdih drugim.

Kaj vam sodelovanje prinaša?

Zlata nit je preizkušeno orodje za merjenje kakovosti odnosov, s katerim organizacije spodbujajo in spremljajo razvoj zaposlenih in organizacije; omogoča tudi primerjavo, kako se podjetje razvija skozi čas in glede na druga podjetja. Vsako leto rezultati razkrijejo še kakšno zanimivost. Lanski so denimo izkristalizirali tri spremenljivke, ki najbolj napovedujejo kakovost odnosov med organizacijo in zaposlenimi. To so: izobrazba, čas zaposlitve v podjetju in velikost podjetja. Največje presenečenje Zlate niti 2020 pa je bilo, da je bila izmerjena rekordna kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo.

Sodelujte v raziskavi Zlata nit 2020 in se umestite na zemljevid najboljših.