V Sloveniji je kar nekaj zbirnih mest, kamor lahko oddamo rabljena in še uporabna oblačila. Podjetji Publikus in Humana pa sta prvi, ki sta v Sloveniji, natančneje v Kamniku, začeli pilotni projekt ločenega zbiranja neuporabnih oblačil, obutve in tekstila.

V zabojnik za odpadni tekstil marsikaj ne sodi

Kot so nam povedali pri podjetju Publikus, je pobudo za postavitev tovrstnih zabojnikov dala družba Humana z namenom, da občane ozavestijo, katera oblačila so primerna za nadaljnjo uporabo ter katera ne. »Gre za prvo tovrstno zbiranje v slovenskem prostoru, ki se bo izvajalo med poletjem, nato se bo odločilo o morebitnem nadaljnjem zbiranju,« so nam povedali in dodali, da sta zabojnika postavljena v Kamniku, na lokacijah pri OŠ Marije Vere in za mostom na Cankarjevi cesti 1. Tako ob zabojnikih za uporaben tekstil stoji zdaj še tretji, ki je namenjen odpadnemu tekstilu.

In čeprav so navodila o tem, kaj sodi v omenjena zabojnika, jasno napisana tudi na spletni strani, občani v zabojnike oddajo tudi oblačila, ki ne sodijo vanj. »Občani zabojnika pridno uporabljajo, v obdobju enomesečnega zbiranja sta bila zabojnika v celoti polna in smo ju tudi že izpraznili. Tudi glede kvalitete oblačil lahko potrdimo, da so bila ta poškodovana, raztrgana ali umazana in tako neprimerna za nadaljnjo uporabo. Sicer pa bo Humana vsebino zabojnikov natančno spremljala in po koncu poskusnega zbiranja izvedla sortirno analizo,« so še povedali pri podjetju Publikus in dodali, da bo družba zagotovila prevzemnika za ustrezno končno oskrbo. »Bodisi za predelavo v industrijske krpe bodisi za termično izrabo.«

Podjetji se s pilotnim projektom pripravljata na direktivo EU 2018/851, ki začne veljati 1. januarja 2025. S tem datumom bodo morale vse članice Evropske unije izvajati ločeno zbiranje tekstila iz gospodinjstev. Kot smo še izvedeli, je namen direktive izboljšati in spremeniti ravnanje z odpadki v EU v trajnostno upravljanje materialov, pri promociji načel krožnega gospodarstva in zmanjšanju odvisnosti od uvoza surovin.

V zabojnik, ki je posebej določen za rabljena (še uporabna) oblačila, se lahko odlagajo rabljena oblačila, čevlji, torbice, posteljnina, brisače, odeje, igrače itd. Zaradi lažjega odvoza je treba oblačila odložiti v vrečke. A pozor, v tovrstne zabojnike ne sodijo krojaški odpadki, cunje, preproge, umazan, raztrgan in moker tekstil. vl