Čisti obrestni prihodki so se povečali za 32 odstotkov na 198,6 milijona evrov, predvsem zaradi prispevka skupine Komercijalne banke v višini 48,9 milijona evrov. Tudi brez njega so čisti obrestni prihodki ostali stabilni, na enaki ravni kot v enakem obdobju lani, kljub temu da se nadaljuje okolje nizkih obrestnih mer in presežne likvidnosti v celotni bančni panogi, so zapisali.

Čisti neobrestni prihodki so presegli njihova pričakovanja in dosegli 135,3 milijona evrov. Večji del teh izvira iz prihodkov iz čistih opravnin, ki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali v vseh bankah skupine, najbolj pa v NLB, predvsem zaradi učinkovite prodaje drugih bančnih produktov v povezavi s povečanim obsegom novih posojil ter znatno okrepljenimi storitvami upravljanja premoženja. Skupina Komercijalne banke je k čistim neobrestnim prihodkom prispevala 18 milijonov evrov.

Skupni stroški so znašali 197,3 milijona evrov. Ti so se v primerjavi z enakim obdobjem lani v NLB znižali večinoma zaradi pozitivnih učinkov projektov optimizacije stroškov, nižji pa so bili tudi v nestrateških članicah.

Oslabitve in rezervacije so bile sproščene v neto višini 19 milijonov evrov, od tega je bilo 30,7 milijona evrov sproščenih iz naslova danih posojil, predvsem zaradi poplačila nekaterih večjih izpostavljenosti, izboljšanih bonitetnih ocen nekaterih komitentov in spremenjenih parametrov za oblikovanje skupinskih oslabitev ter rezervacij skladno z ugodnejšimi makroekonomskimi napovedmi. Druge oslabitve in rezervacije vključujejo 7,7 milijona evrov rezervacij za prestrukturiranje in pet milijonov evrov rezervacij za pravna tveganja v Komercijalni banki Beograd.

Bilančna vsota skupine se je do konca junija zvišala na 21,19 milijarde evrov in se je od konca lanskega leta povečala za 1,62 milijarde evrov. Rast posojil je dosegla štiri odstotke in je enakomerno porazdeljena med trgi. Rast posojil podjetjem se krepi s primernimi maržami. Depoziti še naprej rastejo, od začetka leta za pet odstotkov, a v zadnjem času nekoliko bolj umirjeno, so nanizali.

"Rezultati poslovanja NLB Skupine v prvi polovici leta so znova dokazali ustreznost in pomen doslednosti pri izvajanju njene strategije, zlasti osredotočenost na digitalizacijo, omejevanje stroškov, konkurenčnost cen in prilagodljivost ter lanskoletni prevzem Komercijalne banke Beograd, ki je že pomembno prispevala k rezultatom Skupine v prvem polletju," je na današnji seji nadzornikov poudaril predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe. Rezultati kažejo, da je skupina na dobri poti, da doseže napovedi za letos.

Kot je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, so s poslovnimi rezultati NLB Skupine v prvih šestih mesecih res zadovoljni. "Okrepljen kapitalski in likvidnostni položaj na eni strani zagotavlja upravičevanje pričakovanj naših deležnikov, saj smo jim že izplačali prvi obrok dividend, predvidenih za letos, na drugi strani pa nam omogoča nenehno iskanje novih priložnosti za rast," je poudaril.