Slovenskim oblastnikom se je zgodilo prebivalstvo. Priča smo prvemu množičnemu in uspešnemu poskusu slovenske javnosti, da ustavi neučinkovite bitke v parlamentu, za katerimi tiho v privatne žepe odteka naš in evropski denar. Zbudili so se mladi, ki odločno zahtevajo odločitve parlamenta in vodenje države v korist večine prebivalstva in ne le v korist iznajdljive manjšine.

Starejših od 64 let nas je v Sloveniji dobra petina prebivalstva. Ali smo se v dovolj velikem številu in dovolj glasno pridružili našim otrokom in vnukom pri jasno argumentiranih zahtevah, pomembnih za prav vse skupine prebivalstva?

Imamo bistveno prednost. Skoraj 200.000 nas je združenih v Zvezi društev upokojencev (ZDUS), ki ima svoje člane v prav vsakem slovenskem kraju. Mnogo lažje kot druge skupine prebivalstva se organiziramo in strokovno argumentiramo naše potrebe in potrebe našega potomstva tudi v pogojih demografskega prehoda in prilagajanju starejših podnebnim spremembam.

Ustrezne skrbi za življenjske potrebe starejših je v Sloveniji vse manj. Članstvo ZDUS pogreša bolj odločno javno zagovorništvo pravic starejših s strani vodstva.

Kaj se dogaja v največji nevladni prostovoljski organizaciji v Sloveniji?

ZDUS kot najbolj množična humanitarna organizacija civilne družbe v Sloveniji bi moral biti najglasnejši zagovornik pravic starejših v soglasju z mladimi, na katerih sloni naša skupna prihodnost. Namesto tega je zašel v krizo upravljanja in vodenja. ZDUS postaja vse bolj transmisija za uveljavljanje prebivalcem Slovenije škodljivih vladnih ukrepov. Izgubil je razvojni potencial, članstvo je nezadovoljno s pojavnostjo ZDUS v javnosti, s podporo zakonom in ukrepom, ki niso v korist prebivalstvu, predsednik ZDUS koketira s političnimi strankami. Na krizo vodenja so opozorili s svojimi odstopi nekateri ugledni člani – predsednik strokovnega sveta ZDUS, predsednik centra razvoja ZDUS, odstope napoveduje tudi vrsta strokovnjakov v delovnih telesih, ker vodstvo ZDUS njihovih predlogov ne upošteva. Odklone od poslanstva in določil statuta ZDUS je obravnavalo častno razsodišče ZDUS. Prvič v zgodovini organizacije je bil izrečen opomin predsedniku ZDUS.

ZDUS ima dovolj orodij, da naredi red v svojih vrstah. Treba je argumentirano oceniti stanje in ukrepati. Zato podpisniki pozivamo predsednika Janeza Sušnika, da odstopi in omogoči prostor novemu zagonu ZDUS.

Mateja Kožuh Novak, Aldo Ternovec, Tomaž Banovec, Milan Krajnc, Slavica Golob, Jože Gašperšič, Nevenka Doblekar, Emil Hedžet, Alojz Vitežnik