Kot so danes sporočili z mestne občine Kranj, so pred kratkim zaključili projekt ureditve kolesarske povezave med Kokrico in Predosljami. Gradnja manjkajoče kolesarske povezave se je začela takoj, ko je država sredi maja za 360.000 evrov vreden projekt odobrila 217.000 evrov državnih in evropskih sredstev iz sklada za regionalni razvoj.

»Velik del srečanj predstavnikov držav EU se dogaja na Brdu, tako da je zaradi zdaj še bolj urejenega videza to hkrati tudi prispevek mestne občine Kranj k slovenskemu predsedovanju, dolgoročno pa prinaša prednosti predvsem krajanom Kokrice in Predoselj ter drugim obiskovalcem, ki peš ali s kolesom potujejo po tem delu občine,« so poudarili na občini.

S projektom je občina pridobila približno 500 metrov novih površin za pešce in kolesarje, ki so povezane z že obstoječimi kolesarskimi površinami, tako da je mestno središče odslej neprekinjeno povezano z naselji v severnem delu občine tudi na trajnostni način. Z manjkajočim delom kolesarske poti, ki zagotavlja večjo prometno varnost na tem odseku, in z označitvijo kolesarskih pasov od Vodovodnega stolpa preko Rupe do Kokrice in Predoselj je kranjska občina vzpostavila neprekinjeno povezavo za kolesarje v dolžini skoraj petih kilometrov.

Nova povezava, ki jo lahko v skladu s prometno zakonodajo neprednostno uporabljajo tudi pešci, je dobrodošla za otroke s Kokrice, saj številni obiskujejo osnovno šolo v Predosljah. S projektom so pridobili tudi krajani Ilovke, saj je pred Brdom v križišču proti Ilovki zdaj urejen prehod za pešce in kolesarje, krajani Bobovka pa so dobili urejeno avtobusno postajališče s stojali za kolesa in urejenim prehodom za pešce.

Jeseni še drevored

Jeseni bodo ob dvosmerni kolesarski stezi, ki jo od ceste ločuje zeleni pas, zasadili še drevored z avtohtono sorto jablan kranjska voščenka. 54 dreves, po dve drevesi za vsako članico EU, bodo zasadili na posebnem protokolarnem dogodku, najverjetneje ob prisotnosti predstavnikov držav članic EU.

»Ta drevored bo simbol povezovanja in sodelovanja,« je izpostavil kranjski župan Matjaž Rakovec. Kot je pojasnil, bo spomin na obdobje, ko je Slovenija prevzela prestižno funkcijo kot ena od predsedujočih Svetu EU, katere temelji so prav povezovanje in sodelovanje držav za skupno dobro vseh.

Poleg tega bo tudi spomin na čase Marije Terezije, ki je pred več kot 250 leti zaradi potreb po prehranjenosti prebivalstva tudi v slovenskih deželah zaukazala, da se ob cestah zasaja drevorede sadnih dreves. »S podobnimi izzivi se srečujemo danes, ko želimo zagotoviti čim večjo lokalno samopreskrbo,« je izpostavil župan in dodal, da je drevored »simbol povezovanja krajanov iz tukajšnjih naselij, mesta z zaledjem, urbanega s podeželjem, torej tako, kot mora biti«. Kot ključno prednost drevoreda pa je izpostavil tudi, da bo zaradi naravne sence in zelenja kolesarjenje ali pešačenje po poti prijetnejše. sta