Ob tem od ministrstva za kulturo zahtevajo posodobljeno evidenco razvida medijev, poleg tega pa opravljanje nadzora trga, s katerim bi preprečili koncentracijo medijev v skladu z določbami zakona o medijih.

Časnik Primorske novice so od Splošne plovbe kupile družbe Svet24, Salomon in Curator Nova, ki so v posredni lasti Martina Odlazka. Družbe, povezane s Skupino Eurofit, imajo od maja v lasti večinski (52,45 odstotka) poslovni delež Primorskih novic.

Novi lastnik se še ni oglasil

Kot navajajo v sindikatu, se novi lastnik še ni oglasil oziroma seznanil zaposlenih na Primorskih novicah s svojimi namerami, direktorica časnika pa že izvaja ukrepe za zmanjševanje stroškov dela, kamor spadata dve odpovedi delovnih razmerij in razgovori z delavci pred upokojitvijo.

O ukrepih sindikat še ni bil obveščen. Po njihovem mnenju direktorica časnika deluje po »neformalnih navodilih novih povezanih družbenikov«. S sindikata so ji sicer predlagali podaljšanje podjetniške kolektivne pogodbe, a se je direktorica izognila odgovoru.

»Ob tem poudarjamo, da so zlasti zaposleni Primorskih novic od leta 2017 največ dali, da se je družba obdržala nad vodo, ker ji je neprenehoma grozila slaba solventnost. Po sporazumu s sindikatom - z namenom, da odpuščanj ne bo - so se namreč odpovedovali določenim pravicam,« so zapisali v sporočilu, s čimer je 62 zaposlenih izpostavljenih negotovostim.

Ob tem pa so negotovosti izpostavljeni tudi zaposleni časnika Večer. Namreč 97 zaposlenih bodo prenesli v novo družbo Večer Mediji, ki pa je že v celoti prodana šestim podjetjem, povezanih s Skupino Eurofit.

V sporočilu Sindikata novinarjev Slovenije, pod katerega se je podpisala tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja, opozarjajo, da direktor časnika Večer s sindikatom še ni opravil posvetovanja. Zato zahtevajo, da opravijo »posvetovanje z namenom sklenitve sporazuma o prenosu delavcev opravi ter spoštuje postopek, kot je to predpisano z zakonodajo«.

Poleg tega poudarjajo, da je delovnopravni red od februarja lani, ko so na Večeru prenehali z uporabo podjetniško kolektivne pogodbe, »slabo in pomanjkljivo urejen«.

Zato je sindikat financiral tudi nekaj postopkov sodnega varstva, na kršitve pravic delavcev pa nazadnje opozoril tudi v primeru zakonsko spornih novih pogodb o zaposlitvi, navajajo. Kot dodajajo, je uprava Večera večkrat obljubila pogajanja za novo kolektivno pogodbo, vendar doslej besede ni držala.

Po oceni sindikata so kupci Skupine Eurofit bili v obeh primerih nakupa pozorni na kupljeni poslovni delež, ki da ni presegal 20 odstotkov. V nasprotnem primeru bi sicer potrebovali predhodno soglasje ministrstva za kulturo. Ob tem pa opozarjajo še, da »regulatorjev nadzora praktično ni«.

»Sindikati protestiramo tudi proti pomanjkljivemu in enostranskemu informiranju zaposlenih, zaradi česar so postavljeni pred že izvršena dejstva, njihovim zastopnikom pa to preprečuje pravočasen in enakopraven dialog,« navajajo v sporočilu.