Kaj vam in podjetju pomeni nagrada GZS?

Vsaka nagrada je potrditev tega, kar delaš in v kar verjameš. Deluje motivacijsko in vnaša v nagrajeno okolje dodatno energijo. Nikoli je ne dojemam (in sprejemam) kot individualni dosežek, ampak vedno kot končni rezultat skupinske delovne dinamike. Zaposleni so naš kapital in vedno poudarjam, da brez dobre ekipe ne bi bilo rezultatov. Nagrade, tudi nagrada GZS, so torej zgolj posledica vsega, kar smo s sodelavci ustvarili skupaj. Je zmnožek pravilno zastavljene vizije in poslovnih odločitev, poguma, vztrajnosti, znanja, kreativnosti, uspešnosti pri uvajanju sprememb in še posebej naših skupnih vrednot ter strasti. V podjetju smo dan po slovesni prireditvi nekaj časa namenili tudi praznovanju. Zaposleni smo izjemno ponosni na to, kar ustvarjamo.

Zadnje obdobje je bilo zaradi pandemije za mnogo podjetij, tudi gazele, krizno, vaši poslovni rezultati pa so odlični. Kako vam to uspe?

Naši produkti, ki so rešitev za turizem, omogočajo zasebnost in varnost v povezavi z naravo. Če kdaj, se zdaj še bolj izkazuje naša filozofija, da je bivanje v naravi dragocenost. Tudi pandemija, ki je sicer vse presenetila, nas ni ustavila. Kljub zaprtim mejam v prvem valu je naša proizvodnja delovala, čeprav to ni bilo enostavno. Izobraževanje, razvoj novih produktov s preusmeritvijo na nove trge in naša volja, da to naredimo – vse to je bilo ključno za pridobitev novih kupcev in naročil. Tako smo celo zaposlili 60 novih sodelavcev. Z naročili smo zapolnili sezono 2021, končali jo bomo na ravni minulega leta. Mislim, da je bilo na začetku odločilno, da nas ni zajela panika, ampak smo globoko vdihnili, sedli skupaj in začrtali poslovno pot v novih razmerah in se sproti tudi prilagajali. Vprašali smo se, kaj imamo, kaj znamo in kako lahko vse to v danih razmerah unovčimo. Prav v teh kriznih začetkih se je izkazalo, da je bila že pred leti naša odločitev za krepitev kompetenc zaposlenih in poglobljeno izobraževanje na različnih področjih prava odločitev. Tako smo se zdaj znali hitro in učinkovito odzvati na nastale razmere. Varnost postaja globalna vrednota tudi v turizmu. Naši izdelki so pri tem pomembni, saj se turisti, ki bivajo v mobilnih hišicah ali šotorih, lažje izognejo gneči in s tem tveganju morebitne okužbe. Živimo namreč v času, ko je distanca pomembna, namesto druženja pa razdruževanje. Naši produkti omogočajo dopustovanje z veliko manjšim tveganjem.

Praktično vse prihodke ustvarite v tujini. Kdo so vaši največji kupci in na katere trge, ki jih še niste osvojili, merite?

Res je. Z inovativnimi in visokokakovostnimi izdelki smo vodilni ponudnik v jugovzhodni Evropi. A naši cilji so večji. Širimo se tudi globalno. Naše delo so prepoznali celo v Združenih arabskih emiratih in na Kitajskem, kjer je že nekaj turističnih naselij opremljenih z našimi produkti, predvsem šotori, ki so zaradi transporta bolj primerni. Koronačas je že in bo še spremenil svet, čez noč je spremenil tudi naš trg. Hrvaški in italijanski kupci, ki so za nas do nedavna predstavljali največji delež prodaje, so zaradi slabe sezone močno zmanjšali naložbe. To je za nas pomenilo skoraj polovico manjšo prodajo. A smo jo nadomestili z novim razvojem in novimi trgi. Priložnost smo poiskali na celinskih in severnih trgih (Nizozemska, Belgija, Nemčija, Avstrija…), saj so turisti ostali doma in se je povpraševanje na teh trgih povečalo, s tem pa tudi zahteve po zasledovanju novih standardov gradnje, drugačnih tlorisnih rešitvah, dizajnu, materialih, izolaciji, energetiki. Močno se je zamenjala tudi struktura kupcev. Hotelske verige so zaradi negotovosti preložile investicije, tako imenovani tour operaterji pa so skoraj izginili s trga. Zdaj investirajo kampi, ki so vse bolj ekološko naravnani, želijo biti unikatni tako z nastanitvijo – torej dizajnom našega produkta in terase – kakor tudi s storitvijo, zgodbo in umestitvijo v prostor. Tu jim z našimi izkušnjami in povezovanjem z arhitekti in oblikovalci kreiramo celovito rešitev.

Vsako leto predstavite več novosti, prejeli ste tudi več nagrad za inovacije, aktivno pa se vključujete tudi v razvojno-raziskovalne projekte.

Za našo dejavnost je kreativni dizajn izjemnega pomena, saj z njim in kakovostno izvedbo kreiramo dodano vrednost. Naši kupci se želijo razlikovati v svoji ponudbi, biti drugačni, zato od nas pričakujejo unikatnost in veliko mero kreativnosti. Inovativnost je tako pri nas zapisana v genih. Vsako leto razvijemo oziroma popolno posodobimo najmanj eno družino produktov, na vseh družinah opravimo sistemske posodobitve, predvsem pa se osredinjamo na specifike posameznega trga, podnebne pogoje in standarde. Tako razvijamo nove tehnične in tlorisne rešitve ter tako imenovane village nadstandardne modele. Samo v zadnji sezoni smo proizvedli skoraj 70 odstotkov od vseh produktov popolnoma novih, z novimi rešitvami. V podjetju imamo tudi razvojno-raziskovalno skupino, ki se ukvarja z eksperimentalnim razvojem. Vsako leto prijavimo vsaj eno inovacijo, redno kandidiramo tudi na raziskovalno-razvojnih razpisih. S tem ohranjamo kondicijo napredka in krepimo inovativno kulturo v podjetju. Vnaprej smo pripravljeni na nove izzive, da se lahko čim hitreje odzovemo na spremembe, ki jih prinaša okolje.

V zadnjih štirih letih ste veliko vlagali v razvoj. S katerimi investicijami se lahko pohvalite in kakšni so vaši nadaljnji načrti na tem področju?

Investiramo v ljudi, procese in prostorske zmogljivosti. Največ vlagamo v razvoj in razvojne projekte. V zadnjih štirih letih smo veliko vlagali tudi v zagotovitev zmogljivosti za prihodnji razvoj podjetja in pridobili novih 25 hektarov zemlje, tako da smo zaokrožili kompleks s skupaj 32 hektari. Velik del zemljišč smo uredili za parkirišča za končne proizvode in razširili proizvodne ter skladiščne zmogljivosti. Po sedemletni več kot dvomestni povprečni letni rasti so naše zmogljivosti postale premajhne, zato smo že pripravili idejni projekt povečanja proizvodnih kapacitet in gradnje poslovnih prostorov.

V zadnjem letu smo poleg produktov, ki so prilagojeni za celinsko podnebje, razvili tudi produkt, s katerim smo odgovorili prav na koronačas. Razvili smo home garden office – vrtno pisarno, ki je rezultat našega znanja in izkušenj. Gre za nov poslovni model. Ne zaseda naših proizvodnih zmogljivosti, saj kupcem pošljemo sestavne elemente, narejene po naših načrtih pri dobaviteljih, ki jih pri kupcih na kraju samem sestavi naš partner v nekaj urah. Trg jih je zelo lepo sprejel. Razvili smo tudi modularne enote, prilagojene za prevoz s kamioni brez posebnih dovoljenj ali ladijskimi zabojniki. Gre torej za enote, ki jih lahko v poljubnem številu združujete v večjo enoto.

V Adrii Domu nimamo serijskih naročil, ampak vse mobilne hiše in šotore izdelamo po naročilu posameznega kupca. V prihodnje bomo izboljševali in krepili nove projekte, produkte in rešitve, ki nam omogočajo napredek in razvoj, našim kupcem kreiranje dodane vrednosti, uporabnikom pa funkcionalni in estetski dizajn, da se bodo počutili pristne, sprejete. Nadaljevali bomo kreiranje unikatnih rešitev z uporabo naravnih materialov, se prilagajali podnebnim zahtevam, v mislih pa imeli tudi širitev na oddaljene trge, kar za nas pomeni poseben tehnološki izziv v prefabricirani modularni gradnji.

Kako daleč ste na področju trajnostnega razvoja in kateri so vaši največji okoljski izzivi?

Ena od vrednot v našem podjetju je odgovoren odnos do okolja. Danes že prvi pogled na naše produkte pove, da so naši materiali za gradnjo les in drugi naravni materiali, kot so kovina, steklo, tekstil, kamen… Včasih je bil delež naravnih, razgradljivih materialov bistveno manjši. Pomembna sprememba je bila vključitev dizajna v razvoj produktov, s čimer poudarimo uporabo naravnih materialov. Tudi naši kupci želijo imeti proizvode, ki so ekološko grajeni in v sožitju z naravo. Prizadevamo si, da tem kriterijem naši proizvodi tudi ustrezajo. Poskrbimo, da z materiali, dizajnom, barvo in celotnim videzom naravo dopolnjujejo, obogatijo, ne pa obremenjujejo. Vso proizvodnjo smo zasnovali tako, da je prijazna do okolja. Naš izdelek je mogoče ob koncu njegove življenjske dobe reciklirati do 90 odstotkov. Čaka nas izziv stoodstotne razgradljivosti. Velik premik smo naredili tudi pri embalaži materialov, ki je v celoti vračljiva. Odgovoren odnos do okolja uvajamo tudi znotraj podjetja, med zaposlenimi. Tako smo že pred šestimi leti popolnoma izločili plastenke za vodo in jih nadomestili s steklenicami, pri nas pijemo izključno vodo iz pipe. Na strehi tovarne imamo sončne celice in tako praktično proizvedemo dovolj električne energije za svoje potrebe.

V zadnjem času ste se usmerili v preobrazbo notranjega delovanja družbe s poudarkom na digitalizacijski transformaciji proizvodnih procesov, vitkosti poslovanja in bolj agilni organizacijski kulturi. Kakšne rezultate ste dosegli?

Preobrazbi notranjega delovanja družbe smo namenili veliko časa, energije in denarja. Implementacija vitkosti pomeni tudi spremembo v vodstvenem stilu, saj gre za vodenje na način coachinga in s pomočjo drugih orodij. Tako zaposleni sam pride do rešitve in je aktivno vključen v proces in izboljšave. Večkrat se zaposlenim na jutranjih desetminutnih sestankih tudi sama pridružim. Tam neposredno izvem za vse probleme in izzive, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Sestanke vodijo zaposleni. To je pomembno sporočilo tudi v smislu, da smo tudi vodje zamenljivi. Proces, ki je standardiziran, teče, cilji, ki jih merimo, so vizualizirani in dosegljivi.

Spreminjanje organizacijske kulture in vsega, kar je z njo povezano, je tek na dolge proge. Za ta tek pa je – tako kot pri vrhunskem športniku – potrebnih več lastnosti: vztrajnost, neomajnost, pogum, vzdržljivost, pozitivna naravnanost, jasni cilji, odgovornost, ambicioznost, zdrava tekmovalnost… Po nekajletni več kot 20-odstotni poslovni rasti smo spoznali, da ne bomo mogli več rasti brez vlaganja v ljudi, da nam je postala naša obleka pretesna. Zato smo se najprej osredotočili na zaposlene. Spremembe se namreč začnejo v naši glavi, v razumevanju koristi, nato sledijo procesi in šele potem je na vrsti tehnologija – digitalizacija, ki to podpira in pomaga »izvajati«, udejanjati, meriti, izboljševati. S šoli vodenja, v katero je bila vključena več kot tretjina zaposlenih, smo pridobivali kompetence vodenja, komunikacije in izboljšanja osebnih odnosov.

Uvajanje kulture vitkosti v podjetje, kar je prvi pogoj za digitalizacijo podjetja, da ne digitaliziramo potrat, je že v prvem letu prispevalo k povečanju produktivnosti za 15 odstotkov. Seveda bomo izboljšave še nadaljevali, še zlasti ko bo digitalni dvojček popolnoma zaživel. Najpomembnejši rezultati pa so pri odpornosti podjetja proti spremembam, vključenosti zaposlenih, inovativnosti in njihovi zavzetosti. To je tisto, kar bo v prihodnje podjetje ločevalo od konkurence.

Kako so spremembe sprejeli vaši zaposleni in kako jih navdihujete ter nagrajujete?

Z opolnomočenjem vodij smo lahko začeli uvajanje vitkosti v procese, kar pomeni vključenost vseh zaposlenih v izpostavljanje in reševanje problemov, v krog stalnih izboljšav s koristnimi in inovativni predlogi. Lepo je videti, kako zaposleni z zavzetostjo osvajajo spremembe, tudi v povezavi z digitalizacijo. V proizvodnji so delavci z navdušenjem sprejeli digitalne ure, ki jim kot pomoč pri delu prikazujejo zaporedne tehnološke operacije. Z rezultati smo zadovoljni. Kljub številnim spremembam je raziskava o zavzetosti pokazala, da je v našem podjetju kar 57 odstotkov zaposlenih aktivno zavzetih, kar je visoko nad povprečjem.

Naši zaposleni so nagrajeni za dobro delo. Poleg plače vsak mesec izplačujemo poslovno uspešnost, ki je odvisna od doseganja skupnih rezultatov vseh zaposlenih po določenih kriterijih. Dvakrat na leto izplačamo nagrado za osebno uspešnost, ki je rezultat osebnega prizadevanja posameznika, ki ga oceni neposredno nadrejeni. Pogovor o delovni uspešnosti je priložnost, da vodje zaposlenim posredujejo povratno informacijo in jim razložijo, kaj je njihova vloga na delovnem mestu in v skupini, kaj pričakujejo od njih, kje bi se lahko še izboljšali. Je tudi priložnost, da vodje prejmejo povratno informacijo od zaposlenih o tem, kaj potrebujejo, da bi lahko bili bolj uspešni, s čimer vplivajo na njihovo zavzetost. Zaposlene aktivno vabimo k ustvarjalnemu razmišljanju, zato tudi za vsak podani inovativni predlog zaposleni prejme nagrado. Najboljše inovatorje ob koncu leta še posebej nagradimo, pri čemer je glavna nagrada počitnikovanje v naših produktih. Ob koncu leta izplačamo nagrado za poslovno uspešnost in vsak zaposleni prejme bogato praktično darilo. Po koncu visoke sezone so zaposleni nagrajeni z nagrado za delo v visoki sezoni, ki pa je odvisna od osebnega prizadevanja posameznika, saj želimo najboljše sodelavce prav posebej nagraditi. Vsako leto izplačamo najvišji možni regres, dobijo tudi božičnico. Zaposlenim veliko pomenijo motivacijski dogodki s športno, izobraževalno in kulturno vsebino, ki jih organiziramo poleti, še posebej izpostavljam tradicionalni spust po Kolpi, vse z namenom povezovanja in izobraževanja ter zasluženega odklopa po koncu visoke sezone in pred nastopom letnega dopusta.

Na čelu podjetja ste sedem let. Kaj si še želite doseči na svoji poslovni poti?

Sedem je pravljično število in v tem obdobju je bilo res pravljično veliko uspehov v našem podjetju. Za vsakim uspehom pa se skrivajo številni izzivi, ki jih skupaj s sodelavci rešujemo. Prepričana sem, da je človekov osebni in poslovni uspeh največkrat rezultat tega, da si ob pravem trenutku na pravem mestu in da prepoznaš potencial ter imaš dovolj motivacije in poguma. Ves čas je treba razvijati intuicijo, se povezovati, učiti, raziskovati, potovati vase… Vzajemno spoštovanje, ljubezen v najširšem smislu, pogum in hvaležnost so ključi prebujanja in razvoja. Želim si poglabljati svojo intuitivno inteligenco in še naprej opravljati delo, ki me veseli. Vem, da bom tudi v prihodnje na pravem mestu, kjer koli že to bo.

Ali tudi sami počitnikujete v katerem od vaših produktov v objemu narave?

Vsako leto preživim nekaj dni v naselju na otoku Pašman, kjer imamo postavljene naše produkte za zaposlene. Tako neposredno preverim, kaj v naših produktih je dobro oziroma odlično, kaj bi lahko spremenili, dodali… Filozofija našega podjetja je tudi moja osebna filozofija dopustovanja – v objemu narave, stiku z njeno pristnostjo in izvornostjo. Počitniška okolja, v katerih so naši proizvodi, prav to omogočajo v izobilju. Vsakič znova tudi mene, čeprav sem tam predvsem v vlogi dopustnice, prevzamejo navdušujoča počitniška doživetja v hišici, ki je plod inovativnega raziskovanja, kreativnega dizajna, uporabnih rešitev in trdega dela.