Grobi ukrep proti vodilnim policistom je v tej luči nesmiseln in hkrati nevaren. Razumeti ga je mogoče kot napotek, naj policija ukrepa, še preden pride do prestopka. Ta ukrep spodkopava ljudsko zaupanje v policijo. Še bolj spodnaša zaupanje v policijo kaznovanje policistov, ki so odstranili izzivače in zagotovili mir na javnem protestu. Direktor policije kaznuje policiste, ki so branili zakonitost in ustavno ureditev. Javnost je njihovo ravnanje odobravala, zaupanje v policijo se je krepilo. Zaupanje pa upada, kadar je videti, da hočejo vladajoči spremeniti policijo v orodje vlade ali celo vladajoče stranke. Kadar se je bati, da bi policija lahko postala nasilna opora vladne politike, ki ji ljudstvo, po anketah sodeč, v veliki večini nasprotuje. Bo parlament obrzdal vodstvo policije? Bo obranil policijo pred tistimi, ki jo spreminjajo v vladin pendrek?

Rastko Močnik, Ljubljana