Tožilca sta tožbo vložila zoper sklep vlade, sprejet 27. maja. Sodišče je že v sredo poslalo tožbo z zahtevo za izdajo začasne odredbe toženi stranki v odgovor. Po prejemu odgovora bo sodišče nadaljevalo reševanje zadeve. Ker so predvideni kratki roki, sodišče odziv vlade pričakuje prihodnji teden. Obvestilo o poteku postopka bodo javnosti predvidoma poslali v drugi polovici prihodnjega tedna.

Upravno sodišče je pred več kot enim mesecem sicer zavrglo prvo tožbo in zahtevo za začasno odredbo v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Tožnika sta namreč tožbo vložila prezgodaj, saj še nista prejela sklepa vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev.

Tožilca sta od takrat po poročanju medijev le prejela sklep vlade o neimenovanju, s čimer je bil izpolnjen pogoj za vložitev tožbe in zahteve za začasno odredbo.

Ministrstvo za pravosodje je sicer kljub številnim kritikam objavilo ponovljeni razpis za evropska delegirana tožilca iz Slovenije, nanj pa sta se prijavila le Oštir in Frank Elerjeva. Državnotožilski svet (DTS) je njiju izbral že po prvem razpisu, a se vlada ni seznanila s predlogom, ampak je postopek razveljavila. Po videnju vlade bi moral namreč DTS predlagati po tri kandidate za vsako mesto, torej skupaj šest kandidatov, medtem ko je DTS predlagal samo dva.

Ker so tudi tokrat prejeli samo dve prijavi, ni jasno, kaj sledi. STA na odgovor ministrstva še čaka.

Državnotožilski svet, ki izbira med prijavljenimi kandidati in predlog posreduje vladi, je ob objavi ponovljenega razpisa opozoril, da je ta nezakonit. Kot je sporočil, bi ob odsotnosti razlage zakonskih določb s strani sodišča s ponovnim odločanjem sledil vladni arbitrarni razlagi predpisov in s tem pritrdil njenemu nezakonitemu odločanju.