Razmišljam, kakšna bi bila Nostradamusova prerokba o Evropi. Napovedal bi, da bo usoda leta 1992 ustanovljene EU odvisna od uresničevanja vrednot, kot so vladavina prava, demokracija in človekove pravice ter temeljne svoboščine. Sledila bi prerokba, da oblasti ne bodo razumele, da med naštetimi vrednotami obstaja hierarhično razmerje. Nostradamus bi zapisal, da oblastniki Evrope ne bodo dojeli, da prvo mesto pripada demokraciji in da so pravna država ter človekove pravice od demokracije hierarhično odvisne vrednote.

Nostradamus ne bi okolišal in bi prerokoval, da evropski politiki ne bodo dojeli zgodovinske razsežnosti demokracije. Ne bodo spoznali, da brez vladavine ljudstva, ki ji pravimo neposredna demokracija, Evropa v 21. stoletju nima prihodnosti. Nostradamus bi razkril, da bo ključni razlog zgrešenega ravnanja oblastnikov sla po absolutni oblasti, ki jo prinaša predstavniški sistem. Evropo bo to potisnilo v položaj, ko bo ogrožen tudi njen obstanek.

Astrolog Nostradamus bi napovedal, da pojav samodržcev, ki uvajajo avtokratsko upravljanja države, evropskih oblastnikov ne bo prepričal, da bi se odrekli preživelemu sistemu predstavniške (posredne) demokracije. Nasprotno, oblastniki v Evropi se zlepa ne bodo hoteli posloviti od predstavniške demokracije.

Posebno pozornost bi Nostradamus v prerokbi namenil vlogi ljudstva pri upravljanju države. Napovedal bi, da bo krizo v Evropi poglabljalo vztrajanje oblastnikov, da ljudstvo pri upravljanju države le posredno (legalno) sodeluje. Neposrednemu (legitimnemu) sodelovanju ljudstva pri upravljanju države evropske oblasti ne bodo naklonjene in o tem ne bodo pripravljene razpravljati.

Astrolog Nostradamus bi v svoji prerokbi o prihodnosti Evrope izpostavil nedemokratično prakso kopičenja bogastva v rokah manjšine in prikrajšanje (siromašanje) večine njenih državljanov. To bo predstavljalo hudo grožnjo Evropi. Nedemokratična pravica kopičenja bogastva bo po prerokbi ključni motiv, da bodo oblastniki odklanjali in preprečevali spremembe, ki bi v sistem upravljanja države prinašale sodelovanje ljudstva (neposredno demokracijo).

Nostradamus bi kot odločilni dogodek, povezan s prihodnostjo Evrope, izpostavil razpad vzhodnega imperija. To bo prineslo kampanjsko vstopanje držav propadlega imperija v okrilje Evrope. Kot nekdaj kužne bolezni se bodo potem v Evropi začeli pojavljati samodržci. Uvajali bodo vrednote, ki jih je Evropa zavrgla že ob svojem nastanku. Evropa ne bo našla pravega orodja za zamejitev takšnega ravnanja, ki bo spodjedalo njene temelje.

Oblastniki Evrope bodo rešitev iskali na način, da bodo ljudstvu zastavili vprašanje o prihodnosti Evrope. Nostradamus bi prerokoval, da takšna poteza ne bo prinesla rešitve, ker bo predstavlja le poskus prevračanja odgovornosti oblastnikov na ljudstvo. Resnica je takšna, da so oblastniki Evrope preveč pozornosti posvečali zgolj gospodarskim temam, uresničevanje in varovanje demokracije ter vladavine prava in človekovih pravic pa so predolgo ostale le teme političnih govorov.

Kakšno usodo bi Nostradamus prerokoval prihodnosti Evrope? Nobenega dvoma ni, da se oblastniki po prerokbi ne bodo ravno izkazali in bodo Evropo pripeljali v položaj, ko bo njen obstanek resno ogrožen. Da je tudi Slovenija pristala v skupini držav, ki hočejo demontirati Evropo, je za nas njene državljane sramotno ravnanje. Nekaj pa vsemu navkljub menda vendar lahko storimo z oblastjo, ki je nam, ljudstvu, podeljena z ustavo!

Janez Krnc, Litija