Predsednik programskega sveta RTVS Ciril Baškovič je člane sveta obvestil, da bo seja predvidoma prihodnji teden. O predlogu za razrešitev, ki ga je Grah Whatmough vložil 30. julija, morajo namreč odločiti v 15 dneh. Nekaj odgovorov je že dobil, nekaj pa jih še čaka. Vabila na sejo bodo odposlali najpozneje v petek, je napovedal.

Datum seje bo po njegovi oceni znan v četrtek ali v petek dopoldne. Prej pa želi dobiti pravno mnenje o tem, ali mora programski svet odločiti do sobote, 14. avgusta, ali pa bi bila pravočasna tudi odločitev, sprejeta v ponedeljek, 16. avgusta. Če generalni direktor po poteku roka ne prejme opredelitve sveta, sme o razrešitvi odločiti samostojno.

Letni dopusti ogrožajo izvedbo seje

Zaradi letnih dopustov obstaja možnost, da se seje ne bo udeležilo dovolj programskih svetnikov, je dejal Baškovič. Ker pa še nima vseh odgovorov, zaenkrat ne more vedeti, ali bodo na seji sklepčni ali ne. Generalnemu direktorju je zato že dal pobudo, naj zaradi pomembnosti zadeve in upoštevanja vloge programskega sveta razmisli o prestavitvi roka na drugo polovico avgusta, ko bi lažje izpeljali sklepčno sejo. Vendar je generalni direktor v torek zvečer elektronsko odgovoril, da zakonskega roka ne more spreminjati, je razvidno iz Baškovičevega dopisa članom sveta.

Člane je obvestil tudi, da je prek pravne službe RTV zaprosil Odvetniško družbo Čeferin in drugi, da do petka podajo pravno mnenje k vprašanju glede roka in k direktorjevim argumentom za razrešitev, izhaja iz dopisa. Člani sveta se morajo v skladu s poslovnikom Radiotelevizije Slovenija (RTVS) seje udeležiti fizično, saj epidemija covida-19 ni razglašena in seje zato ni mogoče sklicati na daljavo, je pojasnil Baškovič.

Odločitev o udeležbi na seji je v rokah članov, a načeloma bi se potni stroški lahko pokrili tudi za hitre prevoze. Na vprašanje, ali je za povračilo stroškov določena zgornja meja, pa ne more odgovoriti, saj takega primera še niso imeli. Vendar pa je višina zneska lahko višja, če je razdalja od stalnega prebivališča do kraja, iz katerega bi morali priti na sejo, daljša kot do Ljubljane.

Gorščakova ne namerava odstopiti

Generalni direktor Grah Whatmough očita Gorščakovi, da ni spoštovala statuta RTVS, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti enega od odgovornih urednikov na TVS. Gorščakova je že povedala, da ne namerava odstopiti, saj ocenjuje, da delo dobro opravlja in da ji s strokovnega vidika ni mogoče ničesar očitati.

Tudi Whatmoughov predhodnik Igor Kadunc je izpostavljene očitke zavrnil, glede poslovnega sodelovanja RTVS s podjetjem v delni lasti enega od odgovornih urednikov na TVS pa je dodatno spomnil na pravno mnenje, ki ga je v času njegovega mandata generalnega direktorja na njegovo zahtevo izdelal pogodbeni pravnik. Ta pri poslovnem sodelovanju javnega zavoda s podjetjem soproga Manice Janežič Ambrožič ni videl razloga za konflikt interesov.

https://www.dnevnik.si/1042970431/slovenija/nad-rtv-jansa-poslal-direktorja-s-stoparico