Stolp je idejno zasnovan tudi tako, da se bo čim bolje umestil in skladal z okoljem, poleg tega pa bo tudi okolju prijazen, kar pomeni kar največ možnih naravnih materialov. Stolp bo, z izjemo betonske temeljne plošče, v celoti iz masivnega lesa in v osmih etažah. Konstrukcija objekta bo zato masivni leseni skelet. Tudi dostopno stopnišče, ograja in razgledna ploščad bodo v celoti leseni.

Dosedanji odzivi na idejo so pozitivni, podpirajo jo občani, krajevne skupnosti in društva. Razgledni stolp bi bil dodatna atrakcija tudi za goste prenovljenega doma na Prvinah. Nekdanji hotel D so prenovili in ga spremenili v center za šolske in obšolske dejavnosti, primarno pa je namenjen za nastanitev šolarjev v okviru programov šol v naravi. Poleg pohodnih izletov po strmi planini nad Zagorjem bi obiskovalci imeli s stolpom tudi možnost razgleda na doline, saj se s Čemšeniške planine odpirajo eni najlepših pogledov na bližnja in nekoliko bolj oddaljena hribovja, ob lepem vremenu vse do Triglava. Stolp bo imel tudi pomembno izobraževalno vlogo, saj v Zagorju računajo, da ga bodo obiskale domače šole in tiste, ki bodo izvajale program šole v naravi v bližnjem Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

Na občini Zagorje je zdaj do 31. avgusta javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stolp. V času javne razgrnitve dokumenta je k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku možno dajati pripombe in predloge. Zainteresirani jih lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, pisno na naslov občine Zagorje ob Savi ali po elektronski pošti, pri čemer morajo v rubriki »zadeva« navesti ključne besede »Pripombe na OPPN za razgledni stolp na Čemšeniški planini«.