K temu, kar je tu zdaj novega – da me je označil za »(ko)monista« in v dveh vprašanjih za somišljenika z dvema »klerikalcema« – bom tu pripomnil samo to, da njegova označba »(ko)monist« najbrž ni povsem jasna in razumljiva niti tistim, ki s(m)o pazljivo prebrali njegove prejšnje članke o tem v Delu, kaj šele tistim bralcem Dnevnika, ki so to prvič prebrali šele tu. Tu bom zato reagiral le na nekorektnost in neresničnost Simonitijeve trditve, da sta »klerikalec L. Šturm in M. Krivic… od začetka promovirala nazorsko rekrutacijo ustavnih sodnikov, čemur goreče asistira predsednik republike« in da »ta strankarski 'daj-dam' uničuje ugled vrha sodne oblasti«.

Prva, najpomembnejša neresnica: sam nikoli, ne takrat ne zdaj, nisem promoviral »nazorske rekrutacije« ustavnih sodnikov – sem pa vedno opozarjal, da pri sestavljanju ustavnega sodišča poleg kriterijev strokovnosti in etike tudi cilj nazorske uravnoteženosti sodišča ne bi smel biti zanemarjen. Citat iz mojega članka 15. 10. 2016: »Zato je za izbor dobrih ustavnih sodnikov enako pomembno vse troje: strokovnost in moralne kvalitete pri vsakem posebej, pri vseh skupaj pa še njihova medsebojna nazorsko-politična uravnoteženost. Še najbolje po nemškem vzoru parnega števila ustavnih sodnikov, ki omogoča vsaj poskus približnega uravnoteženja, čeprav se ta poskus niti v Nemčiji v celoti ne more vedno in za vse možne primere sporov posrečiti, v drugače strukturiranih družbah pa bi bile te težave seveda lahko še večje. Toda vsaj približno uravnoteženje bi bilo za ugled ustavnega sodišča v javnosti še vedno boljše kot očitno (ali celo namerno) neuravnotežena sestava.«

In o tem, zakaj je to pomembno za ugled ustavnega sodišča: »Je res tako težko razumeti, da bi morala biti sestava ustavnega sodišča nazorsko-politično uravnotežena prav zato, da se nobena od obeh politično-nazorskih strani, ki po naravi stvari obstajata v vsaki državi, ne bi čutila pri tako pomembnih 'zadnjih' ustavnopravnih odločitvah a priori prikrajšano in da zato na sebi neprijazne odločitve ne bi impulzivno reagirala tako neodgovorno in včasih celo nekulturno, kot se to dogaja zadnja leta ob 'desno' usmerjenem ustavnem sodišču? Se zelo bojim, da bo naslednjih devet let enako – le v politično obrnjenem smislu. In bo potem desno usmerjeni del javnosti zaradi neuravnotežene nazorske sestave sodišča (enako kot počne zdaj levo usmerjeni del) z nezaupanjem in apriornim odporom sprejemal svojim nazorom in interesom neprijazne odločitve ustavnega sodišča, pa če bodo še tako strokovno nesporne in dobro utemeljene?« To sem napisal leta 2016. In moja bojazen, da bo v naslednjih letih enako, se žal že v polni meri uresničuje.

Druga neresnica: da sva to začela skupaj s Šturmom. Ne, to sem začel že leta 1996 povsem sam, pripravil sem celo osnutek zakona, ki naj bi to praktično omogočil – in če bi takratna »vodilna trojica« v ustavnem sodišču (Jambrek, Jerovšek, Šturm) to podprla, bi bilo to takrat morda lahko celo sprejeto. A sta temu tako desnica kot levica raje nasprotovali, takrat enako kot danes – eni in drugi raje špekulirajo s tem, da bodo na naslednjih volitvah zmagali in si potem oblikovali tudi ustavno sodišče »po svoji podobi«. In temu dr. Simoniti pravi »spoštovanje etike, iz katere nastajajo ustava in zakoni«!?

Še o tem citat iz članka leta 2016: »Se bosta politična levica in sredina še naprej sprenevedali (in uspešno zavajali tudi naivno-neozaveščeni del nepolitične javnosti), kako da ju zanimajo samo strokovne in moralne kvalitete ustavnih sodnikov, njihova politično-nazorska usmerjenost pa prav nič?« Da, očitno še kar naprej. In tako so tudi vrhunskega pravnega strokovnjaka dr. Janeza Kranjca – ob pritrjevanju dr. Simonitija – zavrnili zato, ker nima strokovnih in moralnih kvalitet (!?), in ne zato, ker jim nazorsko ne ustreza. Verjemi, kdor hočeš. A pri tem ne pozabi, da sta pa pred tem desnica in sredina ob enakem (ali še hujšem) sprenevedanju družno zrušili kandidaturo dr. Andraža Terška. Ampak desni in levi so neomajno načelni: raje rušijo kvalitetne kandidate, kot da bi dopustili izvolitev »nenašega«, dokler to lahko preprečijo! Le tako naprej!

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče