Alenka Knez, inženirka strojništva, upokojena učiteljica strokovnih predmetov je tudi soustanoviteljica S.O.S. šole. Že najmlajšim s pomočjo konkretnih predmetov na različnih delavnicah pomaga razumeti zapletene matematične pojme. Knezova, ki se zaveda, da imajo številni težave z matematiko in je zato ne marajo, meni, da je zelo pomembno, da se temelji matematičnega znanja gradijo že zelo zgodaj, zato obiskuje tudi vrtce, kjer z veseljem skupaj s predšolskimi otroki »delajo matematiko.« Še posebej pa se S.O.S. šola ukvarja z razumevanjem matematike pri učencih prve triade. »Ocenili smo, da se v teh razredih gradijo temelji, in zato ozaveščamo tudi starše, da pravočasno prepoznajo otrokove težave. V veliko pomoč jim je lahko tudi portal sos-sola.si. Prav tako imamo poletne, jesenske in zimske delavnice, ki so namenjene vsem, ne glede na matematično predznanje,« poudari Knezova.

Pomagala bo tudi robotka Eva

Poletne delavnice matematike bodo tako v avgustu trajale tri tedne zapored, vsaka po štiri šolske ure. »Smo pa naše uporabne delavnice brez svinčnika in papirja pod sloganom 'matematiko z rokami delam sam, zato več znam' letos razdelili v tri termine. Trije ponedeljki zapored v avgustu bodo namenjeni učencem, ki so končali prvi razred. Trije torki zapored bodo namenjeni učencem, ki so končali drugi razred, srede pa tistim, ki so končali tretji razred. »Smo pa letos tudi precej obogatili program, ki bo trajal od pol devete do pol dvanajste ure. Vsebino prve triade smo oblikovali tako, da bomo spoznavali, kaj so števila do dvajset, kaj števila do sto in zakaj moramo res dobro znati poštevanko. A vse brez svinčnika in papirja,« poudarja Knezova.

Na delavnicah bodo najmlajšim v pomoč učila S.O.S. šole, otroška joga in matematična zgodba, pri čemer bodo sodelovali tudi z ekipo RUK DDTlab ter robotko Evo, ki že zna računati tudi v slovenščini, otroci pa jo lahko kaj povprašajo ali ona povpraša njih. S.O.S. šola deluje pod okriljem Katapulta v Trbovljah, zato vse delavnice potekajo v njihovih prostorih, na eni pa bo lahko največ 16 otrok, saj delo poteka individualno.