Obseg prodaje se je maja na mesečni ravni v storitvenih dejavnostih povečal za dva odstotka, v trgovini pa za 1,8 odstotka. Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje na mesečni ravni najbolj povečal v gostinstvu (za 39,2 odstotka), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 3,0 odstotka), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 0,9 odstotka) ter poslovanje z nepremičninami (za 0,4 odstotka). Obseg prodaje pa se je znižal v prometu in skladiščenju (za 1,3 odstotka) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,1 odstotka).

Glede na maj lani je bil obseg prodaje v storitvenih dejavnostih večji za 20,3 odstotka, v trgovini pa za 14,1 odstotka. Obseg prodaje je bil v medletni primerjavi večji v vseh skupinah storitvenih dejavnostih. Najbolj se je povečal v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 34,3 odstotka. V gostinstvu se je povečal za 26,6 odstotka, v prometu in skladiščenju za 25,5 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 23,9 odstotka, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 13,1 odstotka ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 12,5 odstotka. V primerjavi z majem 2019 je bil obseg prodaje v trgovini večji za 6,6 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa manjši za 7,6 odstotka.

V prvih petih mesecih leta 2021 je bil obseg prodaje v trgovini višji za 13,1 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za 6,2 odstotka. Med storitvenimi dejavnostmi se je najbolj zmanjšal v gostinstvu (za 40,1 odstotka), najbolj povečal pa v poslovanju z nepremičninami (za 27,1 odstotka).