Julija so višje cene naftnih derivatov k letni inflaciji prispevale 1,2 odstotne točke. Tekoča goriva so se podražila za 25,2 odstotka, dizelsko gorivo za 29,2 odstotka in bencin za 24,4 odstotka. Višje cene oblačil in obutve za 4,3 odstotka so inflacijo zvišale za nadaljnje 0,3 odstotne točke. Na drugi strani so letno inflacijo blažile za 5,9 odstotka nižje cene počitniških paketov; znižale so jo za 0,5 odstotne točke.

K mesečni rasti cen so 0,4 odstotne točke prispevale za 12,9 odstotka višje cene počitniških paketov, 0,2 odstotne točke pa dražji naftni derivati. Po 0,1 odstotne točke so k njej prispevale še višje cene nastanitvenih storitev, stanovanjskih najemnin, najema garaž, parkirišč in osebnih vozil, letalskega potniškega prevoza, gospodinjskega pohištva in ostale julijske podražitve.

Manj poletnih razprodaj

Mesečno inflacijo so za 0,6 odstotne točke, kar je sicer nekoliko manj kot prejšnja leta, so znižale poletne razprodaje obleke in obutve. Te so padle za osem odstotkov. Po 0,1 odstotne točke so inflacijo znižali za 4,1 odstotka cenejše sveže sadje ter za 1,4 odstotka nižje telefonske in internetne storitve.

Julija je bila povprečna 12-mesečna rast cen 0,3-odstotna, julija lani 0,9-odstotna. Julija lani je bila letna inflacija 0,3-odstotna. Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila julija dveodstotna, povprečna 12-mesečna rast cen pa 0,2-odstotna. Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna.

V juliju so bile cene blaga na letni ravni v povprečju višje za 3,2 odstotka, cene storitev pa nižje za 0,2 odstotka. Med blagom je bilo trajno blago dražje za 1,9 odstotka, poltrajno blago za 2,5 odstotka, blago dnevne porabe pa za 3,7 odstotka.