Občina Logatec se je odločila, da bo zgradila novo parkirišče. Stalo bo ob Poštnem vrtu. Že junija so podpisali pogodbo z izvajalcem, ki bo parkirišče zgradil predvidoma v nekaj mesecih. Podobno kot v drugih manjših mestih v okolici Ljubljane se tudi v Logatec priseljuje vse več prebivalcev in ima nadpovprečni prirast v primerjavi z vso državo, temu primerne so tudi potrebe po parkiriščih. Na občini namreč pravijo, da je razvoj Logatca, kjer živi dobrih 14.000 ljudi, prinesel potrebe po različnih opravkih. S tem ko je v središču mesta vse več vsebin, so se povečale tudi potrebe po dodatnih parkirnih prostorih. Na precejšnjo uporabo avtomobilov kaže tudi anketa iz leta 2017, s katero so ugotovili, da se okoli polovica anketirancev po opravkih na razdalji od enega do štiri kilometre odpravi z avtomobilom. Kot pravijo na občini, je to velik delež, ki ustvarja veliko motornega prometa.

Drevesa bodo ohranili

»Z gradnjo parkirišča bo središče Logatca pridobilo petintrideset novih parkirnih prostorov, od tega bosta dva namenjeni gibalno oviranim osebam, dva pa električnim vozilom. Parkirne površine bodo urejene v betonskih travnih tlakovcih, dovozne površine bodo asfaltirane,« pravijo na občini. Ker bodo parkirišče zgradili na kraju, kjer je zdaj park, so se med nekaterimi občani pojavili pomisleki, ali je to smotrno. Nekatera stara drevesa bodo morali zaradi gradnje parkirišča odstraniti. Na občini pravijo pravijo, da jih bodo nadomestili z novimi.

»Velikost območja sedanjega parka je okoli 3500 kvadratnih metrov. Novo parkirišče ob Poštnem vrtu bo veliko 451 kvadratnih metrov, dostopne oziroma dovozne površine bodo obsegale 630 kvadratnih metrov. Ob gradnji se bo ohranilo čim več zelenih površin in obstoječih dreves ter zasadilo nove,« odgovarjajo na občini. Dodajajo, da je projekt pripravljen na način, da se bodo drevesa v čim večji meri ohranila, »kjer jih bo treba odstraniti, pa se bodo zasadila nadomestna«. Pravijo, da bo drevored ob Notranjski cesti in Poštnem vrtu ostal neokrnjen. »Zaradi gradnje parkirišča bo odstranjenih sedem dreves ob cesti, ki vodi proti zadnjemu, skladiščnemu vhodu Mercatorja. Odstranjena drevesa bodo v največji možni meri nadomeščena na isti lokaciji in na širšem območju parka. Predvidena je nadomestitev sedmih dreves in zasaditev vsaj treh novih,« so razložili v logaški občinski upravi. aro