Na mesečni ravni se je prihodek od prodaje storitev ob gostinstvu povečal še v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,5 odstotka), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,4 odstotka) ter v poslovanju z nepremičninami (za 1,1 odstotka), je danes sporočil statistični urad. Nižji kot aprila pa je bil v dejavnosti promet in skladiščenje, in sicer za odstotek, ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, za 0,7 odstotka.

Prihodek od prodaje storitev je bil na letni ravni višji tretji mesec zapored. Glede na maj 2020 je bil višji za 24,5 odstotka, a je bil še vedno nižji od prihodka v maju 2019, in sicer za tri odstotke. K rasti prihodka na letni ravni so maja prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti.

Najbolj se je zvišal v poslovanju z nepremičninami (za 38,6 odstotka). V gostinstvu je bil višji za 31 odstotkov, v dejavnosti promet in skladiščenje za 28,3 odstotka, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 27,8 odstotka, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 20,1 odstotka ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 11,4 odstotka, je še navedel urad.