V Dnevniku sta se z drugačno rešitvijo oglasila arhitekta Peter Kerševan in Milan Kovač (3. 7. 2021 na str. 11) v članku Sporazum med mestom in vlado podpisan, meščani izrinjeni. Ker sta me s svojimi predlogi kot Ljubljančana prepričala, sem se oglasil v Dnevniku 16. 7. 2021 in ju podprl. Menim, da redno opozarjata na zgrešene urbanistične posege v ljubljanski mestni prostor, vendar brez odziva. Ker od pristojnih oblasti nista dobila odgovorov na postavljena vprašanja in pripombe, sta se v Dnevniku ponovno oglasila (22. 7. 2021, str. 11) s predlogom referenduma za rešitev ljubljanskega železniškega vozlišča.

Ker kot Ljubljančan menim, da je nujno, da Ljubljančani pri tako odločujočem posegu v ljubljansko mestno tkivo, soodločamo, se strinjam z njunim predlogom. Pozivam Ljubljančane, da se njunemu pozivu pridružijo. S tem rešujemo tudi druge okoljevarstvene probleme Ljubljane.

Dr. Ignacij Voje, Ljubljana