Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja (KP) Velenje se je na zadnji seji v tem tednu seznanil z informacijo, kako bi morebitno povišanje nakupne cene toplotne energije pri TEŠ vplivalo na cene pri končnih uporabnikih. Kljub racionalizaciji poslovanja v velenjskem KP bi se namreč povišal tudi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike v Šaleški dolini. »Glede na izračune je predvideno povišanje stroškov toplotne energije za 30 do 35 odstotkov, in sicer tako za uporabnike gospodinjskega kot tudi poslovnega in industrijskega odjema,« pravijo v KP Velenje. In dodajajo, da so zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti tako TEŠ kot agencijo za energijo pozvali, da se poleg brezplačnih emisijskih kuponov pri izračunu cene upošteva tudi ustrezen delež pozitivnih učinkov zunajsodne poravnave, vredne 261 milijonov evrov, ki je bila v korist TEŠ sklenjena marca letos. »Prav tako pozivamo, da se pri izračunu upošteva nižji strošek amortizacije zaradi slabitve sredstev v letu 2020,« navajajo v KP Velenje.

V sistem bi morali vključiti tudi obnovljive vire

Tako v KP Velenje kot vodstvu velenjske in šoštanjske občine si sicer že dalj časa prizadevajo za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja, ki ga trenutno še zagotavlja TEŠ. Če bo vlada predčasno zaprla Premogovnik Velenje in s tem ukinila obstoječi toplotni vir, pa bo velenjska občina zahtevala finančno podporo pri iskanju nadomestnega vira. Kot so že pred dvema mesecema sporočili z velenjske občine, mora biti nov toplotni vir okoljsko dolgoročno sprejemljiv, stroškovno pa ne sme dodatno obremenjevati uporabnikov toplotne energije. V sklopu razvojnih programov savinjsko-šaleške regije pa pričakujejo, da bodo za projekt zelene transformacije KP Velenje in preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki sta ključnega pomena za prihodnost ogrevanja prebivalcev v tej dolini, pridobili tudi sredstva sklada za pravičen prehod. Se pa zavedajo, da bo treba v prihodnjih letih sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki trenutno še vedno temelji na viru toplote iz TEŠ, osnovni energent pa je lignit, temeljito preurediti in vanj vključiti tudi obnovljive vire energije. S prilagoditvijo sistema ogrevanja, ki bi bil iz več razpršenih virov povezan v enoten sistem, bi lahko že do leta 2025 proizvedli okoli 20 odstotkov toplote energije iz obnovljivih virov, izpusti ogljikovega dioksida pa bi se v prvi fazi zmanjšali za približno 25.000 ton.

Cene kuponov letijo v nebo

V preteklosti so v KP Velenje načrtovali uporabo alternativnih virov za proizvodnjo toplotne energije, a so finančne analize pokazale, da bi bila takšna proizvodnja bistveno dražja od trenutne s premogovnim virom. Cene emisijskih kuponov, katerih delež morajo plačevati za toplotno oskrbo, pa letijo v nebo in posledično tudi stroški. Zato želijo poiskati model, ki bi omogočal vračanje finančnih sredstev v dolino in da bi sredstva iz sklada porabili za obnovo obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, kar bi prineslo manjše izgube, manjšo porabo premoga in čistejši zrak. »Nerazumno in nesmiselno je, da mora Šaleška dolina pri ceni toplotne energije plačevati tudi delež za emisijske kupone, katerih sredstva so namenjena za financiranje projektov iz podnebnega sklada po vsej Sloveniji,« so že pred časom izpostavili na velenjski občini.