»Vlada Janeza Janše je z novelo zakona o tujcih šolanje na slovenskih univerzah praktično onemogočila za veliko večino študentov, ki ne prihajajo iz držav članic EU. S tem je prizadela predvsem mlade iz držav nekdanje Jugoslavije, ki že študirajo v Sloveniji, oz. vse tiste, ki so nameravali vpisati na eno izmed univerz in nadaljevati študij v Sloveniji,« opozarjajo v Levici.

Od študentov zahtevajo dokazilo v višini 5000 evrov

Pred spremembo zakona so tuji študenti dokazovali zadostna sredstva za preživljanje s pisno izjavo staršev oziroma skrbnikov. Vladna novela zakona o tujcih je položaj teh študentov čez noč zaostrila. Dokazovanje zadostnih sredstev za preživljanje študentov je izenačila s položajem ostalih tujcev na način, da morajo že pred pričetkom študija študentje v celoti razpolagati s sredstvi v višini osnovnega zneska minimalnega mesečnega dohodka, ki trenutno znaša 402,18 evra. Ker se študentski vizumi izdajajo za eno leto, to v praksi pomeni, da zaradi sprememb zakona pogoj za študij v Sloveniji predstavlja znesek v višini 4826,16 evra, s katerim študent razpolaga na svojem na bančnem računu še pred začetkom študija. Ta pogoj morajo izpolnjevati tudi tisti tuji študentje, ki želijo podaljšati dovoljenje za prebivanje na podlagi študija.

»Z novim zakonom in novimi finančnimi ovirami je Slovenija postala še manj prijazna država za tujce oziroma za tuje študente iz tretjih držav. Spremenjeni pogoji v praksi mnogokateremu študentu predstavljajo nerazumno visoko in nepremostljivo oviro ter študente delijo na podlagi njihovega ekonomskega in socialnega statusa,« pravijo v Levici. Glede na dostopne informacije bo sprememba zakona občutno zmanjšala število tujih študentov na slovenskih univerzah, na kar opozarjajo tudi v študentskih in akademskih organizacijah. Tujim študentom, ki že študirajo v Sloveniji, so se pogoji spremenili med študijem, zato jim ne bodo uspeli zadostiti in posledično ne bodo mogli nadaljevati s študijem v Sloveniji. Spremembe zakona te študente spravljajo v težak socialni položaj, njihova do nedavnega gotova izobraževalna pot pa bo grobo prekinjena, opozarjajo.

Po oceni Levice bi zadostovala pisna izjava staršev

Medtem ko na ministrstvo za notranje zadeve MNZ pojasnjujejo, da je bila sprememba potrebna zaradi prenosa evropske direktive v nacionalni pravni red, pa v Levici pravijo, da so morali študentje že pred prenosom direktive dokazovati zadostna sredstva za preživljanje, pri čemer pa je zadostovala pisna izjava staršev. V Levici predlagajo, da se kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji ponovno uveljavi pisna izjava študentovih staršev oziroma njegovega zakonitega zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali, ki je veljala do sprejetja.

Kot pravijo v Levici, pa z novelo zagotavljajo tudi večjo mobilnost tujih študentov, ki študirajo v drugih državah članicah EU in bi želeli del študija prek mehanizmov študentske mobilnosti opraviti v Sloveniji, ter omogočajo tujim študentom, ki so zaključili študij v Sloveniji, lažji prehod na trg delovne sile.