A žal nekateri od nesreče pobegnejo namenoma, saj ocenijo, da imajo možnost, da ostanejo prikriti. Pri takšnih ljudeh seveda ni olajševalnih okoliščin, pa čeprav so lahko vzrok za odločitev tudi kompleksne življenjske razmere. Psihični profil človeka, ki pobegne po nesreči, ni enoten. V splošnem je bolj verjetno, da bodo pobegnili s kraja nesreče ljudje, ki so bolj sebični, manj odgovorni ali bolj pripravljeni kršiti ustaljena pravila, norme in zakone. Iluzorno bi bilo razmišljati, da do pobegov ne bi prihajalo, če bi bili vozniki psihološko bolj podučeni, kljub temu pa lahko avtošole in vsi, ki se ukvarjajo z izobraževalnim procesom novih voznikov, na temo pobega naredijo veliko. Predvsem ljudi poučijo o posledicah takega dejanja, kandidatu pa je treba dopovedati tudi, da se tako dejanje ne splača in ni pravilno.

Tehnično gledano do prometne nesreče s pobegom pride, ko udeleženec zapusti kraj nesreče z namenom, da bi prikril svojo identiteto. Termin »pobegli voznik« se ne uporablja vedno, temveč ga pogosto zamenjuje besedna zveza »izogibanje odgovornosti pred zakonom«. V tem pa je tudi bistvena razlika med prometnimi nesrečami s pobegi in drugimi prometnimi nesrečami. Zaradi tega se tovrstne prometne nesreče obravnavajo kot specifične prometne nesreče predvsem z vidika zaščite ponesrečencev kot tudi iz preventivnih razlogov, saj storilec z zapustitvijo kraja prometne nesreče neodgovorno in nehumano zapusti ponesrečenca ali pa se izogiba odgovornosti za nastale posledice.

Seveda še kako pomembno delo pri iskanju storilcev opravi policija, ki pa ni vsemogočna. Veseli, da je pri preiskovanju dokaj uspešna. Je pa preiskava uspešnejša, če so ob ogledu prizorišča materialne sledi, priče, očividci. Vse pogosteje se dogaja, da pobegli vozniki, ko jo šok mimo, sami pridejo na policijsko postajo, a kaznivo dejanje je bilo seveda že storjeno, zato se posameznik ne bo izognil kazni, ki je 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Pobeg po prometni nesreči se seveda lahko zgodi vsakomur in se vsako leto v Sloveniji približno 3000 posameznikom, saj gre za dogodek, na katerega se človek nikoli ne more vnaprej 100-odstotno pripraviti in so posledično njegove reakcije lahko nepredvidljive. A če se vam pobeg že primeri, ravnajte pravilno in se čim prej oglasite na policijski postaji. Kazni navkljub. Tako boste lahko mirneje spali.