Podprli so nov zakon o pokojninskem zavarovanju, ki je bistveno poslabšal pogoje upokojevanja (nesorazmerno podaljšal delovno dobo, podaljšal obdobje za določitev osnove, zmanjšal odmerni odstotek…).

Podprli so spremembo pravil Modre zavarovalnice v korist kapitala (v kateri so sredstva delavcev, ki so jim bila odtegnjena namesto plače, zdaj pa ne morejo do njih v polnem znesku).

Podprli so številne ukrepe PKP (interventna zakonodaja zaradi covida), ki sploh niso vezani na covid, črpajo pa proračunski denar (posledica: pomanjkanje denarja za javne storitve, socialne transfere, pokojnine, za zdravstvo in tako dalje!).

Niso dvignili glasu ob množičnem umiranju starejših v domovih, zaradi malomarnosti države (v jesenskem času ni bilo testiranja, ker se je zagovarjalo, da je nezanesljivo – zaposleni so tako prinesli covid v domove in povzročili mnoge smrti). Podprli so določbo v interventni zakonodaji o prisilnem upokojevanju.

Podpirajo ureditev demografskega sklada na škodo še preostalega premoženja podjetij v slovenski lasti (da zagotovijo stolčke sebi in svojim).

Niso dvignili glasu proti (pre)nizkim plačam in uravnilovki, ki ima za posledico pretežno mizerno nizke pokojnine.

Tudi strokovnjaki so končali na pokojninah, ki so nižje od pokojnin njihovih staršev…

Podprli so dvig samo minimalne plače – uravnilovko.

Podprli so dvig socialnih transferjev, ne pa tudi plač!

Za populistični ukrep dodatne olajšave za starejše so pripravljeni podpreti liberalno davčno reformo: s tem podpirajo populistične davčne ukrepe, ki so predvsem v korist premožnejših (socialna kapica, zmanjšanje progresije v dohodnini, ugodnejša davčna obravnava pasivnih proti aktivnim dohodkom…).

Sploh se ne ukvarjajo s problematiko upokojencev in ne opozarjajo na probleme starejših (denimo nezmožnost pridobivanja dodatnega dohodka iz samostojnega dela poleg pokojnine, vse glasnejša politika proti starejšim, neprilagajanje sistema posebnim potrebam starejših – na primer digitalna reforma prinaša omejevanje nedigitalnega poslovanja, na podeželju ukinjajo številne storitve, ki bi morale biti del standarda: pošta, banka, trgovine…).

Majda Koren, Ljubljana