Slovenska vlada ne kaže namena, da bi k dosedanjim ukrepom dodala nove, ki temeljijo na spremenjenem pogledu na širjenje bolezni. Opušča tudi obstoječe ukrepe kljub epidemiološkemu stanju, zaradi katerega jih nekatere države ponovno uvajajo. S svojim ravnanjem dopušča pospešeno širjenje novih različic virusa, obenem pa ga pripisuje neodgovornim državljanom, ki zavračajo cepljenje. Ta prenos moralne odgovornosti na posameznika, ob tem ko vlada sama ne stori vsega, kar bi lahko, je zgrešena in nevarna strategija.

Res je, da tudi vsak posameznik lahko veliko prispeva k zaustavljanju epidemije. Podpisniki pozivamo vse prebivalce Slovenije, naj sprejmejo argumente znanosti, da je tveganje zaradi cepljenja več desetkrat manjše od tveganja, če ostanejo necepljeni. Slej ko prej se bodo namreč okužili vsi, ki se ne bodo cepili: ne samo mlajši, ki se odpravljajo na počitnice, temveč tudi tisti, ki jih bodo pričakali v domačem in delovnem okolju. Cepljenje v zadnjem stoletju vsako leto rešuje milijone življenj po vsem svetu. Omogočimo mu, da tudi med sedanjo epidemijo rešuje življenja v Sloveniji.

Drugi del poziva namenjamo vladi: sporočamo ji, da je dejstvo, da se del državljanov ne bo odločil za cepljenje, ne odvezuje odgovornosti, da stori vse, kar je v njeni moči, da tudi med necepljenimi upočasni širjenje okužbe. Ob tem jo javno opozarjamo na tri ukrepe, ki jih dosledno spregleduje, sprejema pa jih vse več držav:

• da sproži kampanjo za učinkovito prezračevanje notranjih prostorov, v katerih se zadržujejo ljudje iz različnih »mehurčkov«: v izobraževalnih in drugih javnih ustanovah, na delovnih mestih in v javnem prevozu;

• da predpiše stalno merjenje prezračenosti javnih notranjih prostorov z merilci CO2 in s tem ukrepom pogojuje delovanje javnih ustanov in gospodarskih dejavnosti;

• da predpiše uporabo mask FFP2 v zaprtih javnih prostorih namesto dosedanjih kirurških mask, ki ne zadržujejo kužnega aerosola, ki je poglavitni vzrok okužb.

Dosedanje ravnanje vlade, ki se praviloma ne zmeni za predloge s strani civilne družbe tudi v primeru, da gre za strokovna mnenja, nas ne navdajajo z upanjem, da bo vlada upoštevala našteta priporočila. Zato se tudi s tem delom poziva obračamo na sodržavljane: zračite, nosite maske FFP2 v javnih prostorih, zahtevajte od delodajalcev delo v dokazano prezračenih prostorih in vstopajte v javne prostore, kjer vam z merjenjem CO2 lahko dokažejo, da so dobro prezračeni.

In še enkrat poziv vsem necepljenim: cepite se!

V imenu koordinacijske skupine:

dr. Dušan Keber

dr. Blaž Rozman

dr. Polona Jamnik

dr. Stane Pejovnik

dr. Vito Turk

dr. Rudi Rizman

dr. Vlado Miheljak

dr. Darko Štrajn

dr. Boris A. Novak

dr. Vesna Mikolič

dr. Slavko Splichal

dr. Božo Repe

dr. Rado Bohinc

dr. Ivan Svetlik

dr. Danijel Rebolj

Emil Milan Pintar

dr. Bogomir Kovač

dr. Nada Javornik

dr. Božidar Flajšman

dr. Boris Vezjak

dr. Rado Riha

dr. Niko Toš