Vodenje Socialnovarstvenega zavoda Hrastovec je v začetku julija s polnim mandatom prevzel dotedanji vršilec dolžnosti direktorja Aleksander Gungl. Še pred prevzemom začasnega položaja je bil v zavodu zaposlen kot strokovni sodelavec za javna naročila in kakovost. Po aprilski razrešitvi je nasledil dotedanjo direktorico Andrejo Raduha.

Ob imenovanju je napovedal, da se bo zavzemal za to, da bodo oskrbovanci imeli prijazno okolje ter da se bodo zaposleni zavedali, da so v zavodu zaradi stanovalcev in ne obratno. Uredili bodo tudi bivalne prostore, da bodo primerni in bodo ustrezali normativom ter standardom.

»Moja vizija je, da zavod postane primerljiv evropskim standardom. Zavzeto se že pripravljamo, da bomo v Lenartu zgradili modernejšo enoto, devet manjših hiš, kjer bo v vsaki nastanjenih do 12 uporabnikov. Moderne smernice deinstitucionalizacije namreč narekujejo, da gremo v manjše enote, ki pomenijo bolj domače, gospodinjske skupnosti, večje enote, predvsem grajske, pa se zapirajo,« so Gunglove načrte povzeli v sporočilu za javnost.

Ob tem je povedal, da se je zavod v zadnjem obdobju nekoliko skrčil, saj zaradi izbruha epidemije covida-19 niso več polno zasedeni. Število uporabnikov se sicer zmanjšuje po vsej državi, kar je po njegovem mnenju dobro, saj Slovenija na tem področju ne blesti in ima največ ljudi v tovrstnih zavodih v Evropi.

Zadnja leta je namreč trend, da se število uporabnikov zmanjšuje, država pa za njih poskrbi na boljši način. V Hrastovcu se bodo zato odslej zlasti zavzemali, da bi odpirali in gradili nove enote, kjer bodo v ospredju skupnostne storitve.

Novi direktor naklonjen Muzeju norosti

Gungl se je dotaknil tudi problematike Muzeja norosti, ki ga zavod gosti v prostorih gradu Trate. Kot je povedal, so se v zvezi z njim zadnjega pol leta dogajali zapleti, saj je prejšnje vodstvo zahtevalo izselitev muzeja. To je negativno vplivalo tudi na splošno počutje v zavodu, zato novi direktor pričakuje dogovor, ki bo ustrezal obema stranema.

»Osebno čutim spoštovanje in hvaležnost do članov Muzeja norosti, saj gre za prostovoljce, ki nesebično pomagajo v svojem prostem času in se z raznimi akcijami trudijo na tem področju. Tako kot mi delajo za dobrobit najranljivejših skupin. V ospredju jim ni dobiček, zato menim, da je takim ljudem treba omogočiti, da bodo delovali še naprej,« je še dodal Gungl.

S tem namenom so se že povezali s pristojnim ministrstvom, da bi jim tudi država pomagala pri stabilizaciji in nemotenem opravljanju poslanstva, na ponedeljkovi seji sveta zavoda pa je ta potrdil stališče, da muzeju podaljšajo delovanje na Tratah. Zavod Hrastovec namreč po besedah direktorja v gradu nima več nobenega interesa, že do zdaj pa so imeli z njim samo stroške.

Socialnovarstveni zavod Hrastovec je z več kot 600 oskrbovanci in 450 zaposlenimi največji tovrstni zavod v Sloveniji, zadnja leta pa je prihajalo do trenj v svetu zavoda. V prejšnji sestavi je ta predlani za še drugi mandat potrdil Raduhovo. Tudi takrat se je za mesto direktorja potegoval Gungl, ki pa je po spomladanski menjavi predstavnikov države v svetu zavoda le dobil zaupanje za vodenje zavoda. sta