Referendum je seveda politična zadeva. Očitki vladajočih politikov, da je bil referendum spolitiziran, so čista neumnost. Referendum je politika par exellence. Celo več, referendum je redek trenutek, ko se izvoljeni politiki neposredno soočijo z ljudstvom. Večina politikov bi rada, da se ljudstvo »oglaša« samo na volitvah, potem pa naj bo tiho in naj požre vse njihove politične odločitve, pa če so še tako neumne ali celo nevarne. Nedeljski referendum predstavlja jasno demonstracijo moči ljudstva.

Pametni politiki bi to moč spoštovali in bi nemudoma sprejeli modre politične odločitve. Minister Vizjak bi moral takoj odstopiti. Preostali poslanci DeSUS in SMC ter njihovi ministri bi morali nehati podpirati vlado, ki deluje v popolnem nasprotju z voljo njihovih volilcev. Vlada bi morala nemudoma nehati uničevati pravno državo in medije (še zlasti STA in RTV), poniževati državljane ter nehati sramotiti državo navzven in končati proces preusmeritve Slovenije v klub problematičnih držav. To so samo nekatera sporočila, ki bi jih moder politik znal »prebrati« iz rezultatov nedeljskega referenduma in jasnih zahtev, ki jih civilna družba že dolgo skuša sporočiti v politične »višave«. Vendar te modrosti med omenjenimi poslanci in politiki skorajda zagotovo ni pričakovati.

Referendum ima seveda tudi pomembno ekonomsko razsežnost. Ljudstvo si ne želi nadaljnje privatizacije in komercializacije skupnih naravnih virov, ki koristi predvsem elitam. Voda je najbolj temeljna dobrina, ki podpira življenje samo, zato je pravica vsakogar in odgovornost vseh, ne pa, da je njena dostopnost pogojena z debelino denarnice. Podobno velja tudi za druge javne dobrine, kot so šolstvo, zdravstvo, socialna varnost, dolgotrajna oskrba itd.

Na koncu lahko spregovorimo še o družbeni razsežnosti referenduma, ki je povezal številne posameznike in skupine v široko in močno gibanje, ki si želi družbeno in ekonomsko pravičnost, spoštovanje človekovih pravic in državo, katere temeljna skrb je blaginja ljudi in okolja ter njen mednarodni ugled. Nedeljski referendum je bil svojevrstno ogledalo, ki ga je ljudstvo postavilo pred poslance in politike. Kdor v njem ne vidi svoje resnične podobe, mu pač ni pomoči. Odplaknilo ga bo na smetišče oziroma stranišče zgodovine. Ko ljudstvo potegne vodo.

Rok Kralj, Kamnik