Upam, da je prevladalo spoznanje, da je Janez Janša v prvi vrsti problem Slovenije. Unija nima orodij, s katerimi bi lahko namesto držav članic uspešno reševala njihove politične zagate. Poglejmo nekaj zadev iz časa po osamosvojitvi, povezanih z Janšo.

Prvi primer spornega Janševega ravnanja je trgovanje z orožjem. »Mogetova« preiskovalna parlamentarna komisija je o trgovini z orožjem pripravila predhodno poročilo. Vsebovalo je tudi verodostojno pričanje kupcev orožja iz BiH in Hrvaške. Politični vrh je prekinil delo komisije in dokument »zaradi ljubega miru« shranil na varno v bunker. Čaka, da bo nekoč prišel v javnost. Javnost pozna le podatke raziskovalnih novinarjev o nezakonitem trgovanju z orožjem brez uradnih komentarjev.

Drugi primer je afera Depala vas (leta 1994). Ta je botrovala razrešitvi Janše kot ministra za obrambo. Po informacijah, ki uradno niso bile zanikane, je bil tedaj v igri tudi nasilni prevzem oblasti, vendar je bil takšen nelegalen poseg preprečen. Javnosti uradni podatki o teh dogodkih niso bili nikoli predstavljeni.

Naslednji primer je nakup oklepnikov patria. Janša je bil leta 2014 zaradi koruptivnega ravnanja v tem poslu kot poslanec DZ pravnomočno obsojen na zaporno kazen. Po mnogih zapletih s poslanskim mandatom je US sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Zaradi zastaranja v ponovljenem postopku sodišče o zadevi ni odločalo.

Junija 2015 je KPK objavila končno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem Janeza Janše. Komisija je ugotovila, da Janša razpolaga z znatno vrednostjo premoženja, ki ne izhaja iz uradno potrjenih virov pridobljenih dohodkov. Nekateri postopki v zvezi z ugotovitvami KPK še potekajo.

Pričakovanje javnosti, da bo Unija presekala gordijski vozel nezakonitih in koruptivnih ravnanj Janše, so popolna utopija. Slovenska politika se kar tri desetletja ni mogla otresti bremena Janeza Janše in nobenih možnosti ni, da bi Unija to lahko storila v nekaj mesecih.

Kakšni so razlogi, da nezakonito ravnanje Janše ni bilo ustavljeno? Desetletje dolgo vodilna politična stranka LDS po osamosvojitvi Janši ni namenjala nobene pozornosti. Ukvarjala se je z bolj donosnim poslom, s tranzicijo družbene lastnine. Tudi po zaslugi LDS se je ta sprevrgla v nenadzorovan plenilski pohod. Janševa sporna ravnanja ob tem burnem dogajanju skoraj niso bila opažena.

Politične razmere v Sloveniji po vstopu v Unijo se niso spremenile na bolje. Celo nasprotno! Slovenija prav v letu, ko predseduje Svetu EU, doživlja vrhunec avtokratskega upravljanja države pod taktirko Janeza Janše. Soočamo se celo z ravnanjem avtokratske oblasti, ki je lastno diktatorskim režimom. To se dogaja, ker sta v Uniji ureditev gospodarskega na eni in političnega področja na drugi strani v popolnem neskladju (neravnovesju). Področje konkurence je na primer regulirano do najmanjših podrobnosti, predstavniški sistem pa vzporedno brez ovir legalizira tudi avtokratsko oblast, čeprav ta odpravlja vladavino prava in krči polje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Evropski politiki gotovo poznajo problem opisanega neravnovesja. Prihodnost Unije je usodno odvisna prav od učinkovitosti pri odpravljanju tega problema. Kot državljan Unije sem zaskrbljen, ker gradiva za konferenco o prihodnosti Evrope opisanega problema disfunkcionalnosti (preživelosti) predstavniške demokracije sploh ne omenjajo.

Janez Krnc, Litija