Stavbo, v kateri je že od 19. stoletja gostilna, ima ta čas v najemu Boris Novak, v njej pa je picerija. Trenutna obnova je doslej največja investicija v ohranjanje poslopja. Večja investicija je bil le prehod ogrevanja z olja na trdo gorivo oziroma toplovodni kamin, ostalo so bila le manjša vzdrževalna dela. Bodoča podoba stavbe je financirana iz državnih in evropskih sredstev, pridobljenih na razpisih, del stroškov pa krije najemnik. Po zahtevah in priporočilih spomeniškega varstva mora hiša v osnovi ostati identična podobi izpred 145 let. V skladu z odločbo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se trenutno prekriva in izolira nova streha, v sklopu energetske sanacije bodo zamenjana tudi vsa okna in vrata, prešli bodo na okolju prijazno ogrevanje s toplotno črpalko in talnim ogrevanjem, deževnica s strehe pa se bo stekala v podzemno cisterno in uporabljala v sanitarijah.

Poleg energetske sanacije ima najemnik z objektom še druge načrte. Samostojen gospodarski objekt, ki služi skladišču, je treba porušiti in zgraditi novega. V naslednjih letih bi bilo praktično v nadstropju nove gradnje urediti namestitvene kapacitete, saj teh v Trbovljah že več let primanjkuje. V objektu samega gostišča nikoli ni bilo prenočišč, so pa imeli v preteklosti prostore v najemu kot stanovanja. Ker je stavba spomeniško zaščitena, okolica pa ne, bi bila ureditev namestitvenih kapacitet mogoča prav v nadomestnem gospodarskem poslopju.

Spominska soba ostaja

V eni od sob gostilne je tudi spominska soba Ane Dimnik z njenimi fotografijami, predmeti, različnimi listinami. Sobe za zdaj ne bodo obnavljali, niti je v sklopu energetske sanacije in prenove objekta ne bodo prestavljali. Obeta pa se ji modernizacija. V dogovoru z Delavskim domom Trbovlje bi uvedli sodobne tehnologije, da bo gradivo dostopno tudi v drugih oblikah, ne le na papirju. Eden od namenov najemnika je približati zgodovino hiše in Ano Dimnik tako Trboveljčanom kot obiskovalcem. Rad bi, da bi bili v Trbovljah ponosni, da so imeli žensko, ki se je že pred 150 leti borila za slovenski jezik in kulturo. Ne glede na prenovitvena dela bo njen znameniti relief, ki je razpoznavni in zaščitni znak hiše, ostal na pročelju nad vhodom. Ob 145-letnici odprtja Gostilne Dimnik so stavbo tudi vključili v zasnovo trboveljske turistične poti, ki bo povezala krajevne zanimivosti.