Te odpadke bi morala občina zaradi leta 2019 izdane inšpekcijske odločbe odstraniti sama. Ker tega do konca lanskega leta ni storila, je inšpektorat pri Surovini Maribor naročil oceno stroškov odvoza odpadkov in predelave. Po tej oceni bo ravnanje z odpadki skupaj z davkom na dodano vrednost stalo 10,5 milijona evrov, ki jih država namerava torej izterjati iz občinske blagajne.

Podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja na občini Komenda Marjan Potočnik je ob tem takrat povedal, da odvetniška pisarna Grilj-Štefančič pripravlja pritožbo na sklep, ki temelji na pomislekih občine o oceni višine stroškov.

Velika težava je bila najprej, ker komendski proračun za letošnje leto sprva ni imel predvidenega niti enega evra za reševanje problematike Suhadol. So pa svetniki med drugim tudi zaradi suhadolske situacije spomladi sprejeli rebalans proračuna, v katerem je tej problematiki namenjenih 1,05 milijona evrov oziroma ena desetina ocenjenih stroškov.

Na opozorila, da je v rebalansu proračuna načrtovanih premalo sredstev, je župan Stanislav Poglajen odgovoril, da po njegovem vedenju v Sloveniji ni uradnega odlagališča, ki bi lahko sprejelo vse odpadke iz Suhadol, zato na občini zagovarjajo predelavo odpadkov kar v Suhadolah. Po takšni rešitvi pa bi v proračunu načrtovan znesek po županovem prepričanju zadostoval.

Sklep o davčni izvršbi

A se je medtem še bolj zapletlo. Izvedeli smo, da je konec prejšnjega meseca občini Komenda in Upravi RS za javna plačila Furs, finančni urad Celje, prek pooblaščene odvetniške družbe vročil sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva v višini 10,5 milijona evrov. To pomeni, da so denarna sredstva občine, razen nekaterih redkih izjem, začasno blokirana.

Seveda ni vse jasno kot beli dan in ni vse črno-belo. Velja pojasniti, da skladno z ustaljeno sodno prakso sklep o založitvi zneska, potrebnega za kritje izvršilnih stroškov, ni akt, s katerim bi upravni organ odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi, kar pomeni, da na osnovi tega akta ni mogoče opravljati izvršbe. Kaj to pomeni? Če občina Komenda ne bo založila zahtevanega zneska, potrebnega za kritje izvršilnih stroškov, ga mora namreč založiti sam upravni organ. Z občine Komenda so ob tem sporočili, da z državo oziroma MOP potekajo intenzivni dogovori glede ureditve statusa odlagališča inertnih odpadkov Suhadole, v zvezi s čimer pričakujejo pozitiven razplet. Občina bo sicer po besedah župana Stanislava Poglajna tudi v nadaljevanju svoje interese v največji možni meri ščitila tudi po pravni poti, pri čemer bo uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Občina je zoper sklep o založitvi sredstev vložila tožbo na upravno sodišče. Potem ko jo je to zavrglo, je po navedbah Gorenjskega glasu vložila tožbo še na vrhovno sodišče. Občina s tem ne more doseči ustavitve inšpekcijskega postopka, vložena pritožba na vrhovno sodišče pa tudi ne vpliva na izvršljivost sklepa o založitvi sredstev, »razen če bi v malo verjetnem skrajnem primeru vrhovno sodišče začasno zadržalo izvršitev sklepa ali če bi odpravilo izdani sklep o založitvi sredstev«, so za omenjeni časopis pojasnili na inšpektoratu. vav