Ta je svoj prostor dobila v Prapretnem, na zemljišču nekdanjega odlagališča nenevarnih odpadkov bivše termoelektrarne Trbovlje. Gre za šesto po vrsti tovrstno elektrarno v sklopu verige Holdinga slovenskih elektrarn (HSE), ki pa bo najmočnejša, saj gre za 3,036-megavatno sončno elektrarno, ki bo z elektriko v celoti letno oskrbovala 800 gospodinjstev. Naložba je vredna približno poltretji milijon evrov, brez DDV. Predvidena povprečna letna proizvodnja bo 3,36 milijona kilovatnih ur.

K odločitvi za postavitev sončne elektrarne na rekultiviranem zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov je pripomoglo več stvari. Gre seveda predvsem za možnost gradnje po občinskih aktih, ustreznost lokacije glede na sončno sevanje, ki je nad slovenskim povprečjem, ter možnost povezave na elektroenergetsko omrežje.

Elektrarna bo postavljena na zemljišču, na katerem je 130 metrov debela plast odpadnega materiala in snovi, saj je prav tja nekdanja trboveljska termoelektrarna v pol stoletja delovanja odložila devet milijonov ton mešanice žlindre in elektrofiltrskega pepela.

Sestava zemljišča po navedbah generalnega direktorja HSE dr. Viktorja Vračarja ni po rezultatih meritev in raziskav v ničemer sporna oziroma je primerna za tovrstno postavitev. Tudi sama elektrarna ne bo v ničemer obremenjujoča ali škodljiva za okolje, pomeni pa projekt tudi eno izmed oblik praktične ureditve doslej degradiranega območja. Po napovedih in oceni prvega moža HSE bo elektrarna postavljena do konca leta.

Postavitev elektrarne ima za HSE in lokalno okolje tudi simbolični pomen. V preteklosti je bilo to okolje zelo obremenjeno s proizvodnjo električne energije v termoelektrarni Trbovlje in izkopavanjem premoga v bližnjih rudnikih. HSE bo na tej lokaciji znova oživil proizvodnjo električne energije na do okolja prijazen način, brez izpustov toplogrednih plinov. Viktor Vračar je poudaril, da je poslanstvo HSE intenzivno nadaljevati naložbe v zanesljive in do okolja prijazne vire električne energije.

Zadovoljen je tudi hrastniški župan Marko Funkl, ki je vesel, da zelena energetika ostaja v Zasavju. Slovesnost ob položitvi temeljnega kamna je imela tudi dobrodelno noto. Generalni direktor Vračar je namreč ob tej priložnosti v imenu HSE kot podpornika izročil vodji Rudarske godbe Hrastnik ček za 8000 evrov z geslom »Opuščamo premog, a glasbe nikoli«.