Vprašanje: Moja mama je lastnica stanovanja v Mariboru. Imam še mlajšo sestro. Mama razmišlja, da bi stanovanje podarila meni, saj sem bil do nje bistveno bolj skrben kot sestra. Zanima me, ali mi lahko sestra kaj nagaja, če bi stanovanje dobil z darilno pogodbo?

Odgovor: Ker je sestra mamin nujni dedič, bi lahko uspešno izpodbijala darilno pogodbo, vendar pa le, če od staršev doslej še nista prejela premoženja vsaj v višini nujnega deleža. Če takega premoženja doslej še ni prejela, bi znala v zapuščinskem postopku po očetu zahtevati vračilo darila – torej stanovanja v dedno maso. Zato bi bilo v vašem primeru bolje, da bi z mamo razmislila o sklenitvi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ki pa jo morata kasneje seveda tudi izvrševati.

Vprašanje: Oče bi name takoj prepisal stanovanje, vendar pa želi, da ima v istem stanovanju zagotovljeno dosmrtno brezplačno bivanje. Se to da narediti?

Odgovor: Z očetom lahko podpišete pogodbo o preužitku, s katero se bo zavezal, da bo na vas prenesel lastninsko pravico na stanovanju, vi pa mu boste v zameno za to v njem omogočili dosmrtno brezplačno bivanje. Na osnovi pogodbe boste postali lastnik stanovanja takoj in ne šele po očetovi smrti, oče pa bo imel zagotovljeno »streho nad glavo«.