Tako sta enoti Trdni izdelki Ljubljana in Trdni izdelki Lendava, ki je največji pakirni center za Novartis, v okviru Novartisove strategije preoblikovanja pridobili razvojno priložnost, da v prihodnjih letih postaneta eden od ključnih delov Novartisove inovativne farmacevtske proizvodnje na svetu. Iz generičnega portfelja v inovativna zdravila prehajamo tudi pri učinkovinah, saj se bo vedno več farmacevtskih učinkovin delalo za inovativna zdravila. Mengeška lokacija krepi vlogo Novartisovega centra za biotehnologijo. Ni samo ena od najpomembnejših Novartisovih lokacij za razvoj bioloških in podobnih bioloških zdravil, ampak je tudi edini industrijski center za sodobno proizvodnjo bioloških in podobnih bioloških zdravil v Sloveniji.

Prevaljsko lokacijo popolnoma preoblikujemo, iz proizvodnje zdravil v del globalnega operativnega centra. V Sloveniji se namreč vzpostavlja hrbtenica upravljanja skoraj celotne proizvodnje mreže Novartisa v več segmentih, od kontrole kakovosti, oskrbovalne verige do logističnega centra, inženiringa in podobno. Sobotna priloga Dela