Pred dobrim tednom dni je ena od gradbenih ekip kamniškega komunalnega podjetja uspešno zaključila dela na sprehajalno-kolesarski poti, ki se po novem vije od mostu v Biščah pa vse do meje z Dolom pri Ljubljani. S tem se je močno dvignila kakovost bivanja v kraju, kar so pozitivno pozdravili tudi tamkajšnji občani. Zavoljo ugodnega vremena so bila vsa zaključna dela, vključno z utrditvijo poti in zasaditvijo lip, izpeljana pravočasno in brezhibno. Na poti je že živahno, uporabniki pa se strinjajo, da gre za rekreacijsko alternativo, ki v teh vročih dneh še kako odtehta.

Večna bitka z usadi

V juniju se je zaključila tudi glavnina obsežnejšega projekta na Žalah. Izkupiček opravljenih del se kaže v novem vodovodu, kanalizaciji, javni razsvetljavi, postavitvi dveh opornih zidov, izvedbi črpališč in v drugi pripadajoči infrastrukturi. Z obnovo komunalnih vodov so krajane nagradili še z novo cesto, ki so jo minuli teden tudi asfaltirali.

Pred dobrim mesecem se je začela tudi obnova vodovoda in izvedba vodovodnih priključkov v Podgorju. Vzporedno z obnovo vodovoda sta na območju tekla vgradnja telekomunikacij in elektro vodov. Nova je tudi cesta s talnimi označbami. Dela v sklopu projekta so uspešno zaključili v prvi polovici junija, že v tem tednu pa bodo končali dela na Ekslerjevi ulici. Minuli konec tedna se je v sklopu obnovitve dela ceste še asfaltiralo.

Stalnica, ki se ji, kot kaže, ne morejo izogniti v občini Kamnik, so tudi usadi. Že konec maja so sanirali usada na Hribu, a so zaradi neugodnih vremenskih razmer zaključna dela prestavili v junij. Na srečo jim je bilo vreme naklonjeno in uredili so potrebno dodatno odvodnjavanje, za izvedbo obcestnih kanalet to pot ni bilo ovir.

S talnimi oznakami želijo umiriti promet

Na območju Kamnika se gradbinci podjetja ukvarjajo še z enim usadom, in sicer na območju Doline - Špitalič. Do pričetka julija je ekipa uspela postaviti pilote in jih betonirati, napraviti teste zvezanosti, pripraviti plato za vezno gredo in nasuti cesto. Bodo po dela nadaljevali v sredini avgusta, ko se bodo lotili izvedbe upornega zidu in obnovitve ceste. Do sredine julija bo nastajal usad na cesti Tunjice–Vrhovlje, kjer bo zaradi plazenja terena treba napraviti še en oporni zid. Z deli na odseku dela ceste, kjer gre za zdaj vse po načrtih, so pričeli konec minulega meseca. Dela se bodo odvijala do predvidoma sredine julija.

Drugega projekta se bodo čez dober teden dni lotili še v Šmartnem v Tuhinju. Ker trenutno stanje infrastrukture ne zadošča optimalnim pogojem z vidika prometne varnosti, se bo na območju izvedla dograditev hodnika za pešce (v dolžini 60 metrov in širini 1,60 metra), uredil se bo prehod tudi do obstoječega avtobusnega postajališča, in sicer na dvignjeni ploščadi z namenom umirjanja prometa. Gre za območje v neposredni bližini šole in vrtca, kjer se kljub določenim ukrepom za izboljšanje prometne varnosti še vedno pojavljajo prekoračitve omejitve hitrosti. S talnimi oznakami bo zaradi zagotavljanja večje varnosti poskrbljeno za optično zožitev cestišča. Na hodniku za pešce bodo postavljeni barvni stebrički in dve opozorilni tabli, ki bosta voznike opozarjali na prisotnost otrok v prometu. vl