V predstavniški demokraciji se ljudstvo do oblasti lahko dokoplje le, če je učinkovito organizirano v politično stranko. V sistemu predstavniške demokracije se ljudstvo brez politične stranke do oblasti sploh ne more dokopati, čeprav mu jo sicer podeljuje ustava. V okolju digitalne tehnologije je zato absolutna oblast političnih strank, ne pa ljudstva, popolna norost. Seveda, ko oblast ni v rokah ljudstva, jo poseduje nekdo tretji. V naši državi je to trenutno avtokrat Janša. Ne preseneča, da prvaki političnih strank ne kažejo namer, da bi hoteli opustili takšen sistem.

Spremljam razprave o nujnih spremembah volilnega sistema. Nisem zasledil niti ene same izjave, ki bi omenjala nepremostljiv prepad med legalnostjo in legitimnostjo odločitev, s katerimi se upravlja država. Tudi avtokratski sistem, ki ga vzpostavlja in uresničuje Janša, (še) ni prinesel spoznanja, da predstavniški sistem ljudstvu v nobenem primeru ne zmore zagotoviti pričakovane višje ravni materialne, družbene in okoljske blaginje.

Zgolj večji vpliv volilcev pri izbiri predstavnikov oblasti ne prinaša nobenih odločilnih sprememb. Bistveno namreč je, kako naj državljani neposredno vplivamo na ključne družbene odločitve, ne pa zgolj na izvolitev predstavnikov. Morali bi poznati zlasti odgovore na vprašanje, kateri sistem upravljanja države prinaša najboljše rezultate, merjeno seveda s kazalniki blaginje prebivalstva.

Izbirati je mogoče med štirimi osnovnimi sistemi, med anarhičnim, avtokratskim, demokratičnim in poliarhičnim (interakcijskim) sistemom. Vsakemu od naštetih sistemov je pripisana tudi praktično potrjena različna raven učinkovitosti. Najvišjo raven zagotavlja poliarhični, najnižjo pa anarhični sistem upravljanja države, preostala dva pa v najboljšem primeru povprečne rezultate.

Avtokratska oblast, tudi Janševa, je zaradi svoje omejene učinkovitosti deležna upravičene kritike. Takšna oblast namreč že po svoji naravi omejuje blaginjo ljudstva. Vsak dan znova tudi doživljamo, da avtokratski sistem ne more delovati brez represivnosti. Oblastno nasilje je neizbežno, saj represija »pokriva« neučinkovitost upravljanja države in nezadovoljstvo ljudstva z avtokratsko oblastjo.

Za popolno oceno avtokratskega upravljanja države je poskrbel še predsednik države Pahor. Po njegovem mnenju kršitve načel vladavine prava, demokracije in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin ne predstavljajo politične krize, temveč prinašajo le povečano politično negotovost. Se strinjate s predsednikom?

Janez Krnc, Litija