OPEC in Rusija sta se maja lani zaradi drastičnega upada povpraševanja z namenom stabilizacije tržne cene dogovorila o drastičnem znižanju proizvodnje. V skladu s tem dogovorom so se podpisniki strinjali, da bodo do aprila 2022 za 10 milijonov sodov znižali dnevno proizvodnjo surove nafte in na tak način ponovno vzpostavili tržno ravnovesje, kar jim je sodeč po gibanju cene surove nafte več kot očitno uspelo. V zadnjem obdobju makroekonomski podatki kažejo na okrevanje globalne gospodarske aktivnosti, kar se bo navsezadnje odrazilo (in se že odraža) na rasti agregatnega povpraševanja po surovi nafti. Ključno vprašanje med vlagatelji zdaj postaja, kdaj in v kolikšni meri bo OPEC (skupaj z Rusijo) začel povečevati proizvodnjo, kar v tem še vedno negotovem okolju (koronavirusna različica delta in potencialni novi vali pandemije) predstavlja največjo nevarnost krhkemu ravnotežju med ponudbo in povpraševanjem po surovi nafti na blagovnih borzah. Presenečenje ali prevelik premik na eno ali drugo stran bi lahko v prihodnjih tednih zelo vplival na gibanje cen terminskih pogodb na surovo nafto.