Butalski župan je ugotovil, da je taka oblika hierarhije predpisov prezapletena, da ne služi operativnosti oblasti, beri županstva in njega samega. Zato je odločil, da bo v Butalah nadrejenost predpisov odvisna od abecede. Najvišjo veljavo bo imel predpis, ki bo imel prvo črko najbližje začetku abecede in tako dalje in tako naprej. Prej omenjeni predpisi so v Butalah v sledečem položaju nadrejenosti oziroma podrejenosti. Najvišje kotira odlok, nato po vrsti pravilnik, sklep, uredba, ustava in zakon. Če že kdo od zunaj vpraša, je s tem zakon podrejen ustavi.

Kdo pa v Butalah sprejema pravne predpise? Po vrsti: odloke župan, pravilnike županstvo po nareku župana, sklepe župan, uredbe županstvo po soglasju župana, ustavo butalski zbor z dvotretjinsko večino Butalcev, ki na dan glasovanja lahko pridejo v županovo gostilno, in zakone navadna večina istih.

Kako je to videti v praksi? Zelo preprosto. Na primer, zakon določa to in to, ker pa to ne ustreza županu, županstvo sprejme uredbo, ki je v Butalah nadrejena zakonu in obvelja županova. Če pa županstvo morda koleba, pa župan sam sprejme odlok. Vsi predpisi, ki jih sprejema župan ali županstvo, lahko veljajo za nazaj, pa čeprav v butalski ustavi piše drugače. Butalsko pravoznanstvo je sveto.

Imajo pa Butale še eno posebnost glede spoštovanja prava. Določenih obveznosti, ki jih določa zakon, ni nujno izpolniti, če o tem ni odločilo sodišče. Zgodilo se je, da je župan po cesti vozil po levi, čeprav zakon pravi, da se vozi po desni. Ko so Butalci od župana terjali, da tudi on vozi po desni in plača zaradi neupoštevanja zakona, se je takoj sklical na svoj neobjavljeni sklep, ki je v Butalah nad zakonom, da bi za vožnjo po desni moral dobiti sklep butalskega sodišča.

Butalci so samo veseli, ko slišijo, da se drugje zunaj Butal še vedno ukvarjajo s pravnimi problemi, ki so jih v Butalah po zaslugi župana hitro in učinkovito rešili.

Tomaž Šumi, Lesce