Potem ko so prebivalci in prebivalke Zaloga povzdignili glas, ker podjetje ML Surovine neustrezno skladišči odpadke, se je odzval tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Povedal je, da je okoljska inšpekcija podjetju naložila sanacijo območja, na katerem skladišči odpadno blato. »Odpadki in komunalno blato so skladiščeni na neustrezen način. Povzročitelj je dobil odločbo, a roka ni spoštoval, zato je šla inšpekcija v izvršbo,« je dejal Vizjak in dodal, da se je interesent, ki bi bil pripravljen sanirati odlagališče v Zalogu, že javil, vendar pravi, da je treba najti še pravno podlago. Inšpektorat za okolje in prostor je sicer že pred časom agenciji za okolje predlagal, naj podjetju ML Surovine odvzame okoljevarstveno dovoljenje.

Kot je povedal glavni inšpektor okoljskega inšpektorata Franc Rančigaj, odlagališče na zemljišču, ki ga imajo v najemu ML Surovine, ni edino problematično v Sloveniji. S podobnimi primeri se v zadnjih mesecih pogosto srečujejo, na dan pa prihaja vse več odlagališč. Na komunalno blato so vse bolj pozorni tudi naši bralci. Dva od njih sta nas opozorila na blato v Sneberjah ob Savi, ki po njunem pripovedovanju zelo smrdi in peče, če vanj stopiš z boso nogo. V Sneberjah so sicer blato odkrili že februarja. Na še eno odlagališče je naletela zaloška civilna iniciativa. Na Mazovčevi poti v Polju je tamkajšnji prebivalec videl, da so trije tovornjaki pripeljali odpadke (domnevno trde delce iz čistilne naprave) na tamkajšnje zemljišče. sta, aro