»Priznanje taras je namenjeno predvsem spodbujanju in poudarjanju pomena sodelovanja med gospodarstvom in znanstvenoraziskovalnim okoljem, katerega rezultat je inovacija, ki ne bi nastala brez tega sodelovanja,« je ob razglasitvi prejemnikov priznanja izpostavil dr. Tomaž Perme, vodja odbora za podelitev priznanja taras, ki sta ga podelila skupaj z Darkom Švetakom, organizatorjem Industrijskega foruma IRT.

Uporabniku se investicija povrne v desetih mesecih

Podjetje Danfoss Trata in Institut Jožefa Stefana sta priznanje prejela za razvoj inteligentnih motornih pogonov, ki v kombinaciji s tlačnimi regulatorji brez pomožne energije omogočajo optimizacijo celotnega omrežja daljinskega ogrevanja oziroma hlajena in podpostaj. Žan Kozan iz podjetja Danfoss Trata je na konkretnem primeru pojasnil glavne prednosti in učinkovitost sistema za uporabnika: »Sistem smo inštalirali v toplarni v Nemčiji. Prinaša takšno povečanje učinkovitosti, da se je uporabniku izračunana povratna investicija povrnila v desetih mesecih.«

Komisija je v utemeljitvi izbora zapisala, da sta raziskovalni skupini sodelovali v vseh fazah življenjskega ciklusa izdelka od zasnove do certificiranja ustreznosti izdelka za prodajo na trgu. Pri tem so sodelavci odseka prispevali tista znanja, ki so raziskovalni skupini v podjetju primanjkovala za uspešen razvoj nekaterih inovativnih rešitev pri razvoju nove družine inteligentnih motornih pogonov za optimizacijo daljinskih energetskih omrežij, s tem pa omogočila tržno prednost pred konkurenco, ki se kaže tudi v treh mednarodnih patentih in zaščiti blagovne znamke.

Nagrada za sodelovanje že leta 2015

Poleg vzorčnega sodelovanja, ki v vseh pogledih izpolnjuje merila za priznanje taras, je pomemben še okoljski vidik nove serije ventilov, ki omogočajo učinkovitejša daljinska energetska omrežja in podomrežja ter manjšo rabo energije in nižje stroške ogrevanja oziroma hlajenja. Danfoss Trata in odsek za sisteme in vodenje Inštituta Jožefa Stefana sta za sodelovanje priznanje taras prejela že leta 2015.