Več kot milijon evrov vredno naložbo bodo končali v letu 2022, so sporočili z medvoške občine. Projekt prek razpisa za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole z dobrega pol milijona evrov sofinancira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Z novo pridobitvijo, ki je največja letošnja občinska investicija v družbenih dejavnostih, bodo zagotovili pogoje za dvooddelčno devetletno osnovno šolo, saj se je šola v Smledniku zaradi naglega povečevanja števila učencev zadnja leta soočala s precejšnjo prostorsko stisko.

Z novim objektom, ki bo meril 444 kvadratnih metrov, bo šola pridobila tri nove matične učilnice 2. in 3. triade, tri dodatne kabinete za pedagoge, garderobe za telovadnico in povezovalni hodnik do objekta. Komunikacijske površine bodo razširili za garderobe in učilnice. Nov prizidek bo stal na vzhodni strani telovadnice in bo s šolo povezan na delu starega prizidka, grajenega pred slabimi dvajsetimi leti.

Dela bodo končali predvidoma do konca leta

Poleg prizidka bodo rekonstruirali še del jedilnice z odstranitvijo garderob za telovadnico, ki jih bodo nadomestili v novem prizidku, ter sanitarije v prostor za čistila in shrambo kuhinje. Drugi del objekta bodo uredili tako, da bo mogoč suhi dostop do prizidka, pri čemer bodo predelali kabinet in učilnice. V prizidku bo tudi vhod za zunanje obiskovalce telovadnice.

Na zahodni strani šolskega poslopja bodo uredili 18 parkirnih prostorov in zgradili kolesarnico. Ob novi dozidavi načrtujejo manjšo ozelenitev in ureditev povoznih površin. V času del obiskovalce šole in okolice prosijo, naj se ne gibljejo na območju gradbišča in upoštevajo vsa navodila izvajalca. Dela bodo končana predvidoma do konca letošnjega leta, objekt pa bodo v uporabo predali prihodnje leto, so povedali na občini. sta