Morda jo pri d. o. o. za vogalom ali pa pri lizingu v lasti konkurenčne banke, a pod bistveno slabšimi pogoji. To je povsem nesorazmeren, diskriminatoren in strokovno neutemeljen ukrep.

Banka Slovenije je omejitve namesto na konsolidirane izkaze vezala na samostojne izkaze matične banke. V bančništvu se kapitalska ustreznost vedno upravlja na ravni skupine. ECB je izplačilo sicer še vedno strogo, a strokovno dosledno omejila na ravni skupine, BS pa je spregledala, da NLB ni slovenska hranilnica, ampak mednarodna bančna skupina.

Na trgu stanovanj imamo izrazito neravnovesje zaradi pomanjkanja ponudbe. Če banke projektno financiramo gradnjo stanovanj, četudi so bolj ali manj prodana vnaprej, je to obravnavano kot visoko tvegan posel, ki zahteva 150-odstotno porabo kapitala. S tem se destimulira sodelovanje bank pri financiranju gradnje stanovanjskih nepremičnin.

Bančniki smo poenoteni. Pisno pozivamo BS in tudi druge institucije k širšemu družbenemu dialogu, v katerem bi opredelili, kakšno družbo sploh pričakujemo. Na žalost govorimo zidu. Šokiralo me je, da smo se vodstva bank v enem letu od začetka epidemije imela s svetom BS priložnost srečati le dvakrat. Kljub pisni zahtevi po sestanku glede opisanih omejitev, ki so jo podpisali vsi predsedniki in predsednice slovenskih bank in hranilnic, pa sestanka ni bilo. Sobotna priloga Dela