Da bi preprečili zastoje na lokalnih cestah, ki otežujejo vsakdanje življenje občanov na lokalnih cestah in se priključujejo na cestno omrežje preko državnih cest Valeta-Sečovlje in Koper-Dragonja, so že zadnjih dveh turističnih poletnih sezonah prepovedali tranzitni promet, so v sporočilu za javnost spomnili na Občini Piran.

S postavitvijo vertikalne signalizacije so na teh cestah dovolili le lokalni promet, s pomočjo prometno-informacijskega centra pa so dosegli, da so ponudniki navigacijskih storitev vnesli v svoje sisteme informacijo, da je tranzitni promet na lokalnih cestah,ki jih upravlja občina, prepovedan. »S tem ne prihaja več do tega, da večina posodobljenih navigacijskih sistemov v primeru zastojev na državnih cestah preusmerjajo uporabnike na lokalne ceste,« so dodali.

Vsak konec tedna so na nov prometni režim na vseh najbolj ključnih priključkih iz državnih na lokalne ceste opozarjali na nova pravila še najeti študenti. Z enako prakso opozarjanja na nov prometni režim začenjajo tudi letos. S tem namenom bodo do nadaljnjega ob koncih tedna in ob vseh prometno najbolj obremenjenih terminih opozarjali tranzitne potnike, da je uporaba lokalnih cest za izogibanje prometnim zastojem na državnih cestah na področju piranske občine prepovedana.

Poleg že postavljene vertikalne prometne signalizacije na prepoved tranzitnega prometa opozarjajo še z dodatnimi trijezičnimi dopolnilnimi tablami. Na teh je poudarjena višina globe v višini 200 evrov za vse voznike, ki prepovedi tranzita na lokalnih cestah ne bodo upoštevali.

Piranski podžupan Karlo Radovac verjame, da bodo s temi ukrepi tudi v času letošnje turistične sezone na občinskih lokalnih cestah zmanjšali tranzitni promet in bistveno pripomogli k pretočnosti in varnosti prometa za občane na območju Sečovelj, Dragonje, Svetega Petra, Nove vasi, Padne in ostalih zaselkov.