Slabo lansko poslovanje je pripisati epidemiji covida-19. Celjskemu sejmu, katerega največji lastnik je družba Max-Rent, je namreč konec januarja lani uspelo izvesti zgolj sejem Agritech, je v lanskem poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, zapisal izvršni direktor družbe Robert Otorepec.

Celjski sejem je lani število zaposlenih znižali s 14 na sedem, ohranili so le osnovno jedro zaposlenih, ki bodo nosilci ponovnega zagona poslovanja, ko bo to mogoče.

Kljub visoki izgubi so lani zaradi visoke amortizacije in uspešnega poslovanja v preteklih letih uspeli ohraniti likvidnost brez zadolževanja, so pa porabili vsa sredstva za amortizacijo, kar bo povzročilo zastoj pri vlaganjih v obnovo in razvoj v prihodnjih letih.

Negotovost, povezana z epidemijo, se nadaljuje tudi letos, je zapisal Otorepec. Prvi meseci so za njih tako že izgubljeni, načrtujejo pa, da bi septembra izpeljali vsaj mednarodni obrtno-podjetniški sejem.

Sejem bo krajši za en dan, kar so načrtovali že pred epidemijo, saj v zadnjih letih postaja vse bolj poslovne narave in je bila takšna tudi želja razstavljavcev. Po besedah Otorepca bodo sejem skušali zastaviti v skladu s trendi, zato bo njegova rdeča nit zlasti zagotavljanje zelenega, digitalnega in odpornega gospodarstva, kar je tudi v skladu z evropskimi načrti v pokoronskem obdobju.

Trenutno imajo največ prijavljenih razstavljavcev s področja energetske prenove, obnovljivih virov energije, polnijo pa se tudi druga področja. Organizatorji zato trenutno še ne napovedujejo, kakšna so njihova pričakovanja glede števila razstavljavcev. Zastavili so si cilj, da bi dosegli vsaj 60 odstotkov tistega iz leta 2019, glede na zadnje odzive pa bodo to številko verjetno celo nekoliko presegli.