V Indiji živi največja populacija azijskih slonov na svetu. Zaradi hitre rasti populacije prebivalstva, širjenja kmetijstva in infrastrukture je njihov življenjski prostor ogrožen. V državi je sicer več kot 100 narodnih parkov in približno 30 slonskih rezervatov, a kar 30.000 slonov v Indiji živi zunaj teh zavarovanih območij. Prosto živečim živalim je namreč namenjeno le pet odstotkov vseh zemljišč.

Sloni, ki v povprečju merijo dobra dva metra in so težki do pet ton, na dan pojejo približno 150 kilogramov hrane. Poleg trave, listja in lubja radi jedo tudi poljščine, kot so sladkorni trs, riž in banane, zato pogosto zaidejo tudi na polja in se s človekom najpogosteje srečajo po naključju. Ljudje namreč želijo zaščititi pridelek, sloni pa jih ob umiku potacajo. Velikokrat pa pride do neljubega srečanja tudi na poti v nočnem času.

Na leto v Indiji beležijo kar 500 000 sporov s sloni, ljudje zaradi tega postajajo tudi maščevalni in na leto, kljub temu, da gre za ogroženo vrsto, ubijejo med 80 do 100 slonov, največkrat jih zastrupijo ali pa jih ubijejo z električno ograjo. Nekaj slonov umre tudi pri prečkanju železniških tirnic.