V tiskovni službi komisije so za STA pojasnili, da so seznanjeni z razvojem dogodkov, tudi z uredbo, ki jo je sprejela slovenska vlada, in da še naprej pozorno spremljajo razmere v Sloveniji.

Ob tem so izpostavili, da je dobro znano, da je komisija resno zaskrbljena, še zlasti zaradi poskusov spodkopavanja vzdržnega financiranja in neodvisnosti nacionalne tiskovne agencije v Sloveniji.

Nacionalne oblasti po navedbah komisije morajo zagotoviti neodvisnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA. "Pričakujemo, da bo mogoče poiskati hitre rešitve za sprostitev financiranja - te rešitve bi morale v celoti ohraniti neodvisnost agencije," so zapisali v komisiji.

Poleg tega so izpostavili, da je treba na nacionalni ravni preveriti, ali je nova uredba v skladu z obstoječo zakonodajo o agenciji.

Vlada je 10. junija izdala uredbo o opravljanju javne službe STA, ki podrobneje ureja opravljanje javne službe STA in njeno financiranje, opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe, določitev nadomestila za opravljanje javne službe ter sklenitev letne pogodbe. Vlada za izvajanje uredbe pooblašča Ukom.

Dan zatem je bila uredba objavljena v uradnem listu, veljati začne petnajst dni po objavi.

Predstavniki zaposlenih na STA so v odzivu na uredbo ocenili, da ta v ničemer ne nagovarja ključnih vprašanj za obstanek in razvoj STA. Namesto tega odpira nova vprašanja o avtonomiji agencije, državljani pa bodo dobili manj kakovosten javni servis, so opozorili.