Butan plin na slovenskem trgu prvi ponuja biopropan, ki je stoodstotno obnovljiv in trajnostni vir energije. Odslej bodo vse njegove zelene jeklenke polnjene z 20 odstotki biopropana. »Tako bo naša zelena jeklenka še bolj zelena,« pravi generalni direktor družbe Butan plin Tomaž Grm, ki je zadovoljen, da bodo njihovi kupci lahko odslej uporabljali tudi biogorivo, pri čemer jim je bila v pomoč materinska družba, skupina SHV Energy, ki deluje v 25 državah. »Verjamem, da je to šele prvi korak in da bo v prihodnje biogoriv še več. Odstotek biopropana v desetkilogramskih jeklenkah bomo še povečevali, prav tako bomo lahko bioplin ponudili ponudnikom, ki uporabljajo utekočinjeni naftni plin v plinohramih.« Želja družbe Butan plin je, da bi vse uporabnike do leta 2040 oskrbovali samo še z biogorivi.

Do 80 odstotkov nižje emisije

Biopropan zagotavlja do 80 odstotkov nižje emisije ogljikovega dioksida, povprečno zmanjšanje pa znaša 59 odstotkov, pojasni Mitja Štok, generalni direktor programa za energijo ter tehnično prodajno podporo in razvoj v Butan plinu. »Evropska direktiva o obnovljivih virih predvideva najmanj 50-odstotno zmanjšanje emisij, da se goriva lahko imenujejo biogoriva. To zagotavljamo z dobavo iz preverjenih in zanesljivih virov, kot je družba Total, ki je eden vodilnih dobaviteljev biopropana.« Utekočinjeni naftni plin in utekočinjeni zemeljski plin (Butan plin je postavil prvo črpalko za tovorna vozila v Sloveniji) sta popolnoma kompatibilna za prehod na biopropan in biometan. Slovenija je enajsta država v skupini SHV Energy, ki gre po poti zamenjave fosilnih z biogorivi. Vendar naša država v tem trenutku nima regulative, ki bi podpirala ta prehod, opozori Štok in doda, da bi dodano vrednost slednjega morali prepoznati tudi odločevalci.

Enostaven preklop, enaka cena

Uporabniki bodo z obstoječo opremo enostavno preklopili na novo zeleno jeklenko z biopropanom, ki je po kemijski sestavi enak fosilnemu propanu. Ker je kalorična vrednost plina enaka, bodo lahko z njim skuhali ravno toliko obrokov kot prej, jeklenko pa bodo prejeli za enako ceno, pojasni komercialni direktor Igor Rauter in doda: »V prihodnje si želimo biopropan razširiti še na druge segmente za druge uporabnike in z zvišanjem odstotka biopropana poseči na področje ogrevanja in druge segmente naših strank.« Butan plin proda v gospodinjskih jeklenkah več kot 6600 ton utekočinjenega naftnega plina na leto. Če bi celotno količino nadomestili z biopropanom, bi ogljični odtis zmanjšali za 3960 ton ogljikovega dioksida. Ker lahko k temu prispevajo predvsem uporabniki, bo družba v skupnih prizadevanjih za trajnostno poslovanje z nekaterimi gostinci, med katerimi so restavracija Cubo, Avsenik, Gostišče Trojane, Eko hotel Bohinj, Zvezda in Jasna Chalet Resort, podpisala zavezo o uporabi biopropana.