Tako povezani, domnevno nasprotni strani, bi lahko rešili glavno svetovno vprašanje, to je jedrska razorožitev, ki je velik problem za vse. Problem zato, ker se lahko kaj zalomi in se kaj sproži brez vojne napovedi in bo planet opustošen zaradi male napake v malem elektronskem vezju ali zaradi sposobnosti kakega hekerja, ki bo iz garaže na prenosniku sprožil serijo jedrskih eksplozij. Druga velika težava jedrskega arzenala je dejstvo, da je neuporabljiv, nima uporabne vrednosti, saj bi njegova uporaba pokončala tudi tistega, ki bi ga uporabil, bodisi prvi bodisi drugi. In dodatna ugodnost jedrske razorožitve bi bila preusmeritev denarja za oboroževanje v zdravje in okolje, bilo bi ga dovolj, da bi rešili vse težave na tem področju.

Združena Evropa, ZDA in Rusija bi z lahkoto prisilile manjše jedrske države, da uničijo tovrstno orožje, če niso združene, temu niso kos.

Na prvi pogled fantastični predlogi so lahko najbolj logični in sprejemljivi. Če je volja in samozavest. In če bi odločevalci kdaj kaj vprašali volilce.

Bojko Jerman, Dolsko