Kakšen je odgovor na vprašanje, zakaj se nam to dogaja? Levji delež zaslug za takšne razmere v svetu lahko pripišemo ravnanju razvitega dela sveta. Ta del sveta izstopa po slavospevih o sistemu predstavniške demokracije. Očitno pa takšna demokracija revnim ne prinaša nobenih koristi. Prej nasprotno, vse bolj so revni.

Tako smo se dokopali do poglavitnega problema. Zakaj sistem predstavniške demokracije vendar ne preseka tega gordijskega vozla? Odgovor je kratek in presenetljiv. Pričakovanih sprememb ne bomo dočakali, ker sistem neoliberalizma in sistem predstavniške demokracije delujeta kot siamska dvojčka. Ni ju mogoče ločiti z nobenim »kirurškim« posegom na način, da bi takšen poseg oba preživela. Da direktive glede uporabe siamskih dvojčkov prihajajo iz prestolnice EU Bruslja, ni treba razlagati.

Srce, ki zagotavlja krvni obtok takšnemu družbenemu siamskemu dvojčku, je očitno v tisti polovici, ki jo opisujemo kot neoliberalizem. Tako postane jasno, zakaj z nobenim orodjem predstavniške demokracije ne moremo spreminjati sistema neoliberalizma. To je tudi razlog, zakaj zapisi o družbenih problemih nikoli ne omenjajo siamske povezanosti sistema predstavniške demokracije s sistemom neoliberalizma. Podobno kot danes pri covidu-19 tudi za problem siamskega prepleta dveh družbenih sistemov ne vemo, kakšno cepivo bi bilo najbolj učinkovito.

Vendar pa cepivo za siamska dvojčka že imamo, samo uporabiti bi ga morali. »Cepivo«, s katerim bi lahko uspešno »ločili« naša siamska dvojčka, predstavlja legitimnost družbenega odločanja. To je orodje, s katerim že razpolagamo. Z njim bi se postopoma lahko izvili iz objema neoliberalizma.

In kaj nas ovira, da tega orodja ne uporabimo? Prepreka so politične stranke, ki jim sistem predstavniške (posredne) demokracije z volitvami zagotavlja absolutno oblastno moč. Državljani Slovenije prav zdaj lahko dnevno spremljamo, kako deluje siamski dvojček neoliberaizma in predstavniške demokracije. Hibridni koaliciji je zagotovljena legalnost vladanja, legitimnost odločanja pa ostaja neizpolnjena želja državljanov.

Jasno je, da za trajno rešitev zanesljivo ni dovolj le volilna zmaga naprednih političnih strank. Potrebujemo takšne spremembe, s katerimi bo z uveljavitvijo legitimnosti družbenega odločanja odpravljena absolutna moč političnih strank. V sistem predstavništva moramo »montirati« oziroma vgraditi sistem posvetovalne demokracije. Ta državljanom odpira vrata v zakonodajni postopek, političnim strankam pa omejuje oblastni monopol. Imamo en sam problem: ključ, ki odpira vrata do takšnih sprememb, imajo v svojih rokah še vedno politične stranke.

Janez Krnc, Litija